Lönegapet krymper – firandet dröjer

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Lönegapet krymper mellan poliser och övriga statsanställda. Men det är fortfarande en alldeles för stor spricka mellan oss och andra offentliganställda. Den sprickan måste tätas.

Vi har en situation där de kriminella blivit allt mer hänsynslösa, där steget till att ta en annan människas liv har blivit kortare. Nu används dessutom sprängmedel allt oftare för att hota och skrämma och riskerna för tredje man har ökat ytterligare.

Det här sker samtidigt som vi har en polisbrist som gör att Polisen har svårt att klara av alla delar av uppdraget fullt ut. Den pressade situation vi befinner oss i gör det tydligare än någonsin att fler poliser behövs, både för att lösa uppgifterna men också för att våra kollegor ska kunna jobba med en arbetsbelastning som gör att de kan hålla ett helt arbetsliv i Polismyndighetens tjänst.

Det ska synas i lönekuvertet vilket viktigt jobb en polis gör.

Vi både vill och behöver hålla kvar fler kollegor i den blå linjen – och locka tillbaka fler av de som slutat. Att lösa problemen enbart genom att fylla på med nya poliser räcker inte. Med en brottslighet som blivit mer komplex, mer svårutredd och mer våldsam behövs kompetens och rutin mer än någonsin. Därför behöver mer göras för att öka yrkets attraktivitet. Det ska synas i lönekuvertet vilket viktigt jobb en polis gör.

Men trots politiska satsningar och en utveckling i rätt riktning ligger polislönerna fortfarande lägre än för andra statsanställda. Som mest var skillnaden 4 400 kronor. Förra året krymptes den till 3 600. Självklart är det otroligt bra att politiska pengatillskott och vårt framförhandlade avtal leder till att glappet slutits, och sluts ännu mer i år. Men det räcker inte.

Jag vill ta till ordet livsviktigt för att poängtera hur otroligt angeläget det är att vi fortsätter att driva på i lönefrågan, för livsviktigt är faktiskt vad det i förlängningen är i sin mest extrema form. Jag vet inte om vi någonsin i polisens moderna historia så tydligt har kunnat koppla behovet av fler poliser till förmågan att bekämpa den grövsta formen av brottslighet – den som slutar med ond bråd död.

Ingen får tro att två steg framåt betyder att man är framme vid målet.

Ingen får anse att två politiska satsningar betyder att man satsat klart. Ingen får tro att två steg framåt betyder att man är framme vid målet. Trots de satsningar som gjorts hittills står polistätheten kvar och stampar på en betydligt lägre nivå än under toppåren 2010 och 2011. Befolkningen har växt men poliserna har inte blivit fler. Mätt i polistäthet innebär det att färre ska skydda fler. Det i en tid då den grova brottsligheten gett upphov till särskilda politiska samtal om hur man ska trycka tillbaka den.

När mer krävs, och när fler krävs, behöver politikerna ta ett långsiktigt ansvar för polisyrkets attraktivitet. Ska vi komma upp i den polisnumerär politikerna föresatt sig finns ingen effektivare åtgärd än att höja polislönerna och att sluta lönegapet. Det kan låta som ett särintresse men de flesta förstår nog vid det här laget att polisers löner och villkor i allra högsta grad är ett allmänintresse som handlar om förmågan att uppfylla samhällsuppdraget – i alla delar. Fler poliser tjänar alla på.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst