Annons
Annons

Stora förväntningar på medarbetarskydd

Nu är genomförandet av Projekt medarbetarskydd inom Polismyndigheten på gång. På ”att-göra-listan” finns allt mellan handbok i säkerhet till säkrare byggnader och utbildningsinsatser.
5 december 2019, 00:00

I juni presenterade Polismyndigheten rapporten Projekt medarbetarskydd. Till grund för projektet ligger bland annat en enkätundersökning myndigheten gjort bland 14 000 anställda om hur de upplever utsatthet för påverkansförsök. Syftet är att förbättra säkerheten för polisanställda, inte minst utifrån de angrepp som skett mot såväl polisstationer som polisfordon på senare år.

I rapporten föreslås en mängd olika åtgärder. De sträcker sig från starkare sekretess och skyddade personuppgifter för poliser till ändringar i regelverket kring att bära vapen på fritiden.

En av de punkter som, enligt enkätundersökningen, hade hög prioritet bland poliserna handlade om säkerheten på polisstationerna.

– Polisförbundet har höga förväntningar på att de punkter som tagits fram i projektet ska genomföras, säger Charlotte Nichols, ombudsman.

Tillsammans med nationella huvudskyddsombudet Patrik Danielsson representerar hon förbundet i genomförandeprojektets styrgrupp. En farhåga Charlotte Nichols har är att ansvarsfördelningen inte ska vara tydligt nog.

– Samtliga punkter är jätteviktiga, men det viktigaste är att Polismyndigheten tydliggör vem som är ansvarig för varje del av genomförandet. Gällande samordning, uppföljning och ansvarsfördelning har Polismyndigheten stora utvecklingsbehov.

Egentligen tycker Charlotte Nichols att många av de saker rapporten tar upp redan borde ha åtgärdats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Polisers utsatthet är stor. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare och locka människor till yrket och behålla den kompetens man har så är det viktigt att det här effektueras.

Ari Stenman är sedan september Polismyndighetens säkerhetschef och tillika ordförande i styrgruppen för projektet. Enligt honom är arbetet med till exempel fastigheterna redan genomfört.

– Det handlar bland annat om teletekniska lösningar som kameror och liknande, ombyggnationer av receptioner och förstärkta dörrar och fönster. På något ställe har vi också satt upp grindar som inte funnits förut.

Men enligt Ari Stenman fortsätter översynen av Polisens fastigheter ur ett säkerhetsperspektiv och många av dem har, som han säger, några år på nacken och byggdes när samhället såg annorlunda ut.

– Nya fastigheter kommer att kräva nya normer utifrån hur hotbilden ser ut idag.

I rapporten står också att man ska ta fram en handbok för fysisk säkerhet under hösten. Ännu är den inte färdig, men arbetet är igång enligt Ari Stenman.

En utmaning är att hitta former för utbildningar inom säkerhet för de polisanställda. Att få loss tid för, inte minst poliser, att utbilda sig är ett återkommande problem i en tungt belastad verksamhet.

– Jag vill se över möjligheterna att hitta former för digitala utbildningar. När jag arbetade på regeringskansliet provade vi det och det var framgångsrikt. Korta utbildningar som du kan ta del av i mobilen.

Projektet innehåller fler åtgärder på olika nivåer varav flera ännu inte är påbörjade. Ari Stenman påpekar att man just nu sammankallar de som ska arbeta med frågorna och att styrgruppen ännu inte haft sitt första möte.

I juni 2021 ska en slutrapport redovisas. Innan dess ska också en ny enkätundersökning göras.

– Då hoppas vi kunna se att det har skett förbättringar, säger Ari Stenman.

Han bedömer att de flesta av de åtgärder som krävs för genomförandet av Projekt medarbetarskydd klaras med befintliga resurser. Enligt honom är det tydligt att detta kommer att prioriteras.

– Men det här är ju ett arbete som kommer att fortsätta framåt och upptäcker vi att vi behöver mer får vi ta det då.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst