Annons
Annons

Studie: Det behövs mer forskning om Rakel

Rakelstrålningen i polisers arbetsmiljö är i vissa fall högre än gränsvärdena. Det är däremot oklart hur det påverkar hälsan på lång sikt, visar en rapport som Polisförbundet beställt.
2 december 2019, 00:00

Det var 2012 som Polisförbundet beslutade att försöka ta reda på hur det ligger till med strålningen från Rakelenheter i polisernas arbetsmiljö. Bakgrunden var att många poliser var oroliga, bland annat efter att höga värden hade uppmätts i en polisbil. Dessutom hade Polisförbundets kongress antagit en motion om att utreda frågan. Därför anlitades en grupp forskare för att göra en studie.

 

Rapporten är nu klar och omfattar bland annat 500 mätningar av strålningen från Rakel i olika typer av arbetsmiljö som poliserna befinner sig i.

– Vi ville få en bild av hur läget faktiskt är. Syftet var inte att mäta och säga ”det här är jättefarligt”. För det vet vi inte, det är inte vad studien säger. Däremot är det viktigt att veta vad poliserna utsätts för i sin arbetsmiljö i dag, ifall det skulle vara många som blir sjuka i framtiden, säger Anna Nellberg Dennis, Polisförbundets andre vice ordförande.

Studien visar att en del poliser har upplevt besvär som värmekänsla på öron och kinder, huvudvärk, yrsel och sömnsvårigheter. De har upplevt besvären efter att ha använt Rakel under några år.

Vissa mätningar har visat att poliserna utsätts för strålning som är högre än gränsvärdena. Vilken långsiktig effekt det har på polisernas hälsa går dock inte att säga.

– Normalt användande av tetraterminaler, det vill säga Rakel, verkar vara ofarligt de första fem, tio åren. Det visar forskning från flera håll. Men det behövs mer forskning om de långsiktiga effekterna. Till dess är det viktigt med rekommendationer för att minska utsattheten så långt det går, och det finns med i rapporten, säger Anna Nellberg Dennis.

Rapporten visar bland annat att motorcykelpoliser utsätts för höga doser av strålning, beroende på hur antennen till Rakelenheten är placerad. Det går dock att åtgärda relativt enkelt genom att ändra placeringen, vilket är en av rekommendationerna i rapporten.

Andra rekommendationer är exempelvis att civila spanare inte bör placera antennen direkt mot huden på halsen och att kvinnliga poliser inte ska bära enheten precis vid bröstet.

– Nu ska vi gå igenom materialet i rapporten och se hur det kan användas för framtiden, säger Anna Nellberg Dennis.


OM RAPPORTEN

Studien beställdes av Polisförbundet 2012.  Den gjordes av forskare knutna till Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

500 mätningar av Rakelstrålning har gjorts i olika arbetsmiljö och situationer: På kommunikationscentral, i polisbil, på fotpatrullerande poliser, MC-poliser, inne på kontor, spanare och i civila polisbilar.

Polisförbundet har betalat 1,4 miljoner för studien.

Studien mer än dubbelt så dyr

Planen var att studien skulle ta tre år. Men projektet förlängdes och slutredovisades först nu, hösten 2019. Och i slutänden blev kostnaden mer än dubbelt så hög som planerat.

Rapporten består av 700 sidor, merparten redovisar tidigare forskning. Den del som innehåller de nya mätningarna utgör 35 av sidorna. Från början var budgeten omkring en halv miljon kronor. Men en sammanställning visar att priset landade på 1,4 miljoner.

Det är mycket pengar – är det värt det?
– Vi har tyckt att det här är viktigt för våra medlemmar. De måste veta hur de kan minimera eventuella arbetsmiljörisker när de bär Rakelenheter och mobiltelefoner nära kroppen till exempel, säger Anna Nellberg Dennis.

Studien har kostat mer än dubbelt så mycket som det var tänkt – hur kunde det bli så?
– Projektet har pågått mer än dubbelt så lång tid som det var tänkt från början. Det visade sig behövas fler mätningar än vi trodde. Samtidigt har efterfrågan och behovet från medlemmarna varit väldigt stort.

Är inte detta något som arbetsgivaren borde stå för?
– Jo, de bjöds in i starten av projektet men visade tyvärr inte något intresse av att vara med.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst