ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Utvisningsresor betalar
sig olika bra

Publicerad 2020-01-08

Aktuellt Polisanställda som eskorterar utlänningar ut ur landet får olika ersättning för jobbet. Det skriver polisens internrevision i en rapport. Nu har rikspolischefen beordrat HR att skapa likvärdighet.

Redan 2017 slog region Nord larm om att arbetsvillkor och ersättningar varierar för polisanställda som följer med på så kallade verkställighetsresor, det vill säga eskorterar personer när de avvisas eller utvisas från Sverige. ”Det innebär onödig irritation när medarbetare som genomför samma arbetsuppgifter behandlas olika”, skrev regionen i sitt brev till HR-avdelningen. Regionen skickade också med två exempel på avtalslösningar som skulle kunna råda bot på problemet.

I våras gjorde Polismyndighetens internrevision en granskning och konstaterade att inte mycket har hänt på området. Restidsersättningar och övertidsersättningar i samband med verkställighetsresor varierar fortfarande på ett omotiverat sätt mellan anställda. Ofta skiljer det mellan de som har flextid gentemot de som arbetar enligt veckoplanerad eller periodplanerad arbetstid.

Internrevisionen rekommenderar att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att uppnå likvärdiga villkor för alla. ”Konsekvenserna av om rekommendationen inte följs är att olikheter och upplevda orättvisor rörande arbetsmiljö, arbetstid, arbetsvillkor och ersättningar kvarstår, vilket innebär betydande negativa konsekvenser för verksamheten”, skriver internrevisionen.

Rikspolischefen har, som svar på kritiken, beordrat HR-avdelningen att skapa likvärdiga villkor. Åtgärderna ska vara utförda till årets slut.