Annons
Annons

Utvisningsresor betalar sig olika bra

Polisanställda som eskorterar utlänningar ut ur landet får olika ersättning för jobbet. Det skriver polisens internrevision i en rapport. Nu har rikspolischefen beordrat HR att skapa likvärdighet.
8 januari 2020, 00:00

Redan 2017 slog region Nord larm om att arbetsvillkor och ersättningar varierar för polisanställda som följer med på så kallade verkställighetsresor, det vill säga eskorterar personer när de avvisas eller utvisas från Sverige. ”Det innebär onödig irritation när medarbetare som genomför samma arbetsuppgifter behandlas olika”, skrev regionen i sitt brev till HR-avdelningen. Regionen skickade också med två exempel på avtalslösningar som skulle kunna råda bot på problemet.

I våras gjorde Polismyndighetens internrevision en granskning och konstaterade att inte mycket har hänt på området. Restidsersättningar och övertidsersättningar i samband med verkställighetsresor varierar fortfarande på ett omotiverat sätt mellan anställda. Ofta skiljer det mellan de som har flextid gentemot de som arbetar enligt veckoplanerad eller periodplanerad arbetstid.

Internrevisionen rekommenderar att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att uppnå likvärdiga villkor för alla. ”Konsekvenserna av om rekommendationen inte följs är att olikheter och upplevda orättvisor rörande arbetsmiljö, arbetstid, arbetsvillkor och ersättningar kvarstår, vilket innebär betydande negativa konsekvenser för verksamheten”, skriver internrevisionen.

Rikspolischefen har, som svar på kritiken, beordrat HR-avdelningen att skapa likvärdiga villkor. Åtgärderna ska vara utförda till årets slut.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst