ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 5. Den delas ut i oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

”Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken”

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Komprimerad polisutbildning öppnas för fler

Publicerad 2020-02-03

Montage: Karin Hagström

Aktuellt Skatteutredare, banktjänstemän och socialsekreterare kan nästa år få chansen att vidareutbilda sig till poliser.

Den så kallade funktionsinriktade utbildningen till polis har främst riktat sig till redan anställda inom polisen, till exempel civila utredare och it-forensiker. Men nu ska den växa. Målsättningen är att ta in närmare 100 studenter per termin från och med i höst. Och nästa år ska en del av platserna fyllas med externa sökande om allt går enligt plan. Det säger Tomas Rosenberg, sektionschef på Polisens HR-avdelning.

Tomas Rosenberg Foto: Anna Hermansson

En tänkbar målgrupp är personer med utredningsvana från andra myndigheter.
– Socionomer kan till exempel jobba som poliser med inriktning mot brott i nära relationer. Utredare på Skatteverket och Försäkringskassan kan syssla med bedrägeriutredningar och beslag av kriminellas tillgångar, nämner han som exempel.

funktionsinriktad polisutbildning

En alternativ väg till polisyrket vid sidan av den ordinarie polisutbildningen.

Funktionsutbildningen kräver vissa förkunskaper och är komprimerad till ett och ett halvt år inklusive aspiranttjänstgöring. Den ordinarie polisutbildningen är två och ett halvt år.

Funktionsutbildningen är inriktad mot en speciell funktion, till exempel utredare. Men inget hindrar att den som har genomgått utbildningen söker andra funktioner inom myndigheten.

Tomas Rosenberg ser också finanspolisen och gränspolisen som möjliga verksamheter att funktionsutbilda till.
– Där skulle man kunna ta in personer som jobbar på bank eller på Migrationsverket. Men det är inte vi på HR som ska bestämma vilka kompetenser som behövs. Det är något som Nationella operativa avdelningen och polisregionerna måste få tycka till om.

Räcker det inte att civilanställa de här personerna?
– Det kan det göra i vissa fall. Men den här utbildningen är relevant för den som behöver polisiära befogenheter i sitt uppdrag. Till exempel om det ingår att göra husrannsakan och hämta till förhör.

Kommer de att få betalt under utbildningen på samma sätt som polisanställda som går den?
– Ja, de kommer att bli tidsbegränsat anställda vid Polismyndigheten under utbildningen.

Hur hög lön kommer de att få?
– Det är individuellt.

kvalifikationskrav utredarspåret

  • Relevant akademisk examen (juridik, beteendevetenskap eller annan samhällsvetenskaplig inriktning) eller likvärdig kompetens.
  • Minst två års erfarenhet av utredningsarbete eller motsvarande.
  • God prognos att klara en mycket hög studietakt.
  • Klarar samma tester hos Rekryteringsmyndigheten som sökande till den ordinarie polisutbildningen.

Källa: Polismyndigheten.

Kommer deras utbildning bli längre eftersom de inte har jobbat inom polisen tidigare?
– Själva den funktionsinriktade utbildningen är lika lång, det vill säga ett och ett halvt år med aspiranttjänstgöring. Däremot kommer de sannolikt att få gå en preparandutbildning först. Det är ett krav även för polisanställda, som inte har gått den civila brottsutredarutbildningen.

Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande i  Polisförbundet, är positiv till att Polismyndigheten söker nya vägar för att utbilda fler poliser. Men han ser den funktionsinriktade utbildning som ”en fråga på marginalen”. Den kostar relativt mycket eftersom studenterna har lön under utbildningen, samtidigt som den inte kommer att lösa den stora polisbristen.

Tomas Stjernfeldt.

– Det kommer på sin höjd handla om 200 poliser per år. Det står betydligt fler platser än så tomma på den ordinarie polisutbildningen. Jag förväntar mig att Polismyndigheten lägger sitt fokus på att göra den ordinarie utbildningen mer attraktiv.

Att rekrytera studenter bland anställda på andra myndigheter ser han som en omväg om det är dubbelkompetenser man är ute efter.
– Det finns antagligen många före detta poliser som jobbar på Skatteverket och Migrationsverket eller i försäkringsbranschen. Man borde jobba systematiskt för att återrekrytera dem.

Han befarar att det blir svårare att hitta studenter med rätt och likvärdiga förkunskaper om man går utanför polisens egen personal.
– Är du utredare på Skatteverket eller Försäkringskassan gör du inte samma typ av utredningar som inom polisen. Du kommer att behöva mer förberedande utbildning. Risken är också att studentgrupperna blir spretigare, vilket gör det svårare för lärosätena att sy ihop en utbildning som passar alla.