Svårt att få casha in på folkets kärlek

Spott och spe får poliser ta emot i obegränsad mängd. Likaså beröm och glada tillrop från allmänheten. Gåvor och rabatter är mer komplicerat.
17 februari 2020, 00:00

Det började med att polisen Fredrik Brokopp uttalade sig i media om att han faktiskt föredrar lösgodis framför munkar. Det här på tal om att Polisförbundet hade köpt in tusentals munkar för att fira Polisens dag.

– Jag hade hellre tagit en påse lösgodis, det får plats perfekt mellan sätena i polisbilen, som han uttryckte det i en intervju med tidningen Sydöstran.

mutbrott

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
/10 kap. 5 a § brottsbalken

Godistillverkaren Cloetta tog honom på orden och skickade ett större parti godis, inklusive påsar och skopor, till Rättscentrum i Malmö. Vakten i receptionen anade oråd. Både verksamhetsskyddet och facket blev inkopplat. Kunde det röra sig om en muta? Nej, utslaget på alla poliser i Malmö var godiset av ringa värde, kom man fram till. Det kunde fördelas ut till polisstationerna så att kollegorna fick mumsa i sig.

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, bekräftar att värdet på en gåva eller en förmån har betydelse. Men det finns ingen fastställd beloppsgräns för vad som är tillåtet att ta emot.

– Vad som är en muta är i högsta grad situationsbetingat. Ett exempel är polisen som tog emot en sallad värd bara 65 kronor från ägaren till en salladsbar, i utbyte mot att inte rapportera honom för en trafikförseelse. Det var mutbrott.

Natali Engstam Phalén.
Natali Engstam Phalén.

Polisen som begärde en smörgåstårta för att ge lite extra kärlek åt en anmälan om en stulen trombon, hamnade också i rätten. Men han slapp straff eftersom det i slutändan var en arrestvakt som identifierade trombontjuven och fick tårtan. Hovrätten tyckte inte att polisen och vakten hade så nära koppling till varandra att polisen kunde dömas för att ha ordnat en tårta åt denne.

I fallet med Cloetta hade Malmöpoliserna inte bett om godis utan fick det som en glad överraskning. Så vitt känt hade gåvan ingen koppling till ett pågående ärende hos polisen. Godistillverkaren ville enligt egen uppgift bara visa sin uppskattning för polisers arbete i allmänhet. En ytterligare förmildrande omständighet var att gåvan inte var riktad till någon specifik person eller enhet, utan till hela kåren i Malmö.

– Generellt är risken för att något ska ses som ett mutbrott mindre om det rik tas till en större grupp, men det är alltid flera faktorer som avgör i ett enskilt fall, säger Natali Engstam Phalén.

frågor du bör ställa dig

 • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
 • Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
 • Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
 • Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?
Källa: Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda.(Finansdepartementet)

Att det inte är straffbart att ta emot en gåva behöver i och för sig inte betyda att det är lämpligt att göra det. Poliser har långtgående maktbefogenheter och det får inte ens uppstå misstankar om att de kan köpas. Följaktligen bör poliser ”undvika att komma i närheten av det straffbara området för mutbrott” som polisens personalansvarsnämnd har uttryckt det i ett beslut.

I det fallet handlade det om en livsmedelshandlare som ville ge frukt till alla poliser som deltog i en trafikinsats. De två poliserna som planerade insatsen frågade av ”rättviseskäl” en annan lokal handlare om även denne ville bidra. Kort efteråt insåg de att det var en dum idé och avstyrde handlarnas gåvor, vilket antagligen räddade dem från att bli prickade i nämnden.

Så kallade uniformsrabatter är en historia för sig. Googlar man på ordet får man träffar på nätshoppar som säljer friluftskläder och utrustning till militärer och blåljuspersonal. Men hur ska en enskild polis ställa sig till sådana erbjudanden?

Natali Engstam Phalén känner inte till något fall där den sortens rabatter har prövats rättsligt. Men hon manar till försiktighet.

– Det kan låta tråkigt, men jobbar man som polis tycker jag att man ska ha som utgångspunkt att inte ta emot personliga rabatter som har koppling till ens yrkesroll.

Vad är det som gör uniformsrabatten problematisk?
– Å ena sidan är det en allmän rabatt som riktar sig till många, vilket talar emot att det är brottsligt. Å andra sidan går den direkt på ett visst yrke, och dessutom ett särskilt känsligt yrke.

Hon tillägger att det blir extra komplicerat om företaget som erbjuder rabatten också är leverantör till Polismyndigheten, för då uppstår frågan om den som utnyttjar rabatten har inflytande över myndighetens upphandlingar.

En annan form av uniformsrabatt är den där matställen erbjuder poliser exempelvis billiga luncher eller gratis kaffe. Oavsett om det är en muta eller inte kan det vara problematiskt eftersom det kan uppfattas som ett sätt att betala för polisiär närvaro.

refererade domar och beslut

 • Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2008-09-25 i mål nr B 2564-07 (smörgåstårtan).
 • Göteborgs tingsrätt, dom 2012-04-12 i mål nr B 14488-11 (salladen).
 • Beslut i Polismyndighetens
  personalansvarsnämnd,
  PAN-793-84/13 (frukten).

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst