Annons
Annons

”Inga begränsningar vad det kan innebära”

Att ha poliser synliga i samhället är prioriterat. Även under den pågående coronakrisen. Det säger Per Engström, nationell kommenderingschef för den särskilda händelse som Polismyndigheten beslutat om.
19 mars 2020, 00:00

Regionerna har därför fått i uppdrag att starta ett omställningsarbete, där poliser som i dag jobbar i inre tjänst förbereds för att kunna jobba ute. Detta utifall sjukdomsbortfallet skulle bli stort.

Än så länge har man bara sett en liten ökning av sjukfrånvaron, men om det kommer till en situation där till exempel skolorna stänger kan problemen bli större.

– Där sägs det ju att det ska finnas undantag för vår verksamhet. Men det är ju saker som kan komma att te sig på olika sätt, säger Per Engström.

Per Engström Foto: Polismyndigheten
Per Engström

Foto: Polismyndigheten

Själva beslutet om nationell särskild händelse har, enligt Per Engström, tagits för att skapa samsyn och enhetlighet i myndigheten.

– Vi har märkt att man kanske tar egna beslut på olika nivåer som kanske inte går i takt med organisationen. Vi uppmanar till att följa de direktiv vi ger ut från nationellt håll. Det är de som gäller.

Ser inte förutsättningarna olika ut i landet, kan inte regionala skillnader behövas?
– Men de ska vara väldigt marginella. Vi är en arbetsgivare och vi ska hantera det här på ett likartat sätt.

Ett exempel på egna initiativ ute i regionerna, sådana som man nu vill undvika, var när polisområdeschefen i Storgöteborg ville ställa in Polkon. Detta med tanke på smittspridningsrisken. Nu har man i stället gjort ett tillfälligt nationellt utbildningsstopp.

 – Det är för att vi ska se över alla utbildningar för att undvika smittspridning. Men det är ett kort stopp på en vecka och sedan ska vi vara igång med en anpassad utbildning. Det är viktigt att vi inte stannar nu.

Nationell särskild händelse…

… kan inrättas om något inträffar som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för.

Det kan underlätta om man till exempel snabbt behöver stärka en viss del av verksamheten eller omfördela resurser.

Nationella operativa avdelningen, Noa, ansvarar för hanteringen av de nationella särskilda händelserna.

Andra frågor som hanteras inom ramen för nationella särskilda händelsen är vilka grupper av anställda som kan tänkas jobba hemifrån, och vilka som är så pass få i sina funktioner att man bör prioritera att skydda dem från smitta. Att löneutbetalningarna fortsätter fungera är ett annat exempel.

– Vi måste också se till att till exempel ledningscentraler fungerar även om hälften skulle bli sjuka.

Att planera för kris är ett arbete som enligt Per Engström glömts bort litegrann i en myndighet som kämpat med att prioritera huvuduppdraget.

– Men nu har ju den planeringen fått en väldig fart kan man säga.

Kan det bli fråga om nationella kommenderingar inom ramen för särskilda händelsen?
– Ja, det finns egentligen inga begränsningar i dag av vad det här kan innebära.

Enligt Per Engström kan nedsläckning av olika typer av verksamheter och hårda prioriteringar bli aktuella. Även semestrarna kan behöva planeras om.

Hur är arbetstagarorganisationer och skyddet involverade i den här nationella särskilda händelsen?
– Vi har en stabsmodell och i den finns en funktion som har ansvar för personal. De ska hålla en bra dialog med skyddsorganisationer och fackliga organisationer. Vi försöker även få in dem i andra typer av expertgrupper, men de är ju också hårt belastade.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst