Annons
Annons

Digital kongress för Polisförbundet

I går, onsdag, fattade Polisförbundets styrelse beslut om att kongressen i september ska genomföras digitalt och kortas till två dagar. Detta på grund av corona.
16 april 2020, 00:00

Beslutet är ett så kallat inriktningsbeslut, vilket innebär att det kan ändras igen av förbundsstyrelsen. Kongressen skulle ha hållits på Scandic Infra City i Upplands Väsby utanför Stockholm 22-24 september. 130 kongressombud är inbjudna och sammanlagt mellan 250 och 300 personer totalt skulle delta. Bland annat finns 86 motioner att behandla. Enligt beslutet ska lokalerna vara avbokade senast 20 april.

Polisförbundets kongress...

...är organisationens högsta beslutande organ och hålls vartannat år.

År 2020 beräknas cirka 250 till 300 personer delta, varav 130 kongressombud med rösträtt. Det är det största antalet kongressombud förbundet haft.

Flera andra fackförbund och LO har kastat om sina kongressplaner med anledning av corona. Några av de förbund som planerat för kongress i maj väljer att öppna den digitalt för att sedan ajournera och återuppta vid senare tillfälle. ST kommer till exempel att ajournera samma dag som öppningen, medans LO kommer att välja ny ordförande digitalt och återuppta en vanlig kongress 2021. Också Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet kommer enligt sina hemsidor att hålla kongresser i två omgångar, varav den första är digital. Fackförbundet Vision har också hållit ett årsmöte, som i vissa delar liknar en kongress, digitalt.

Ett förbund som valt att helt digitalisera sin kongress är Psykologförbundet. Den kommer att äga rum 16-17 maj.

Demokratin måste säkerställas och det måste man hitta former för.

Att man redan nu tagit ett inriktningsbeslut om att digitalisera Polisförbundets kongress i sin helhet beror enligt förbundets kanslichef Björn Kellerth på flera saker. Bland annat att en digital kongress kräver mycket förberedelser.

– Man måste fråga sig hur lång tid det är rimligt att det går innan ett beslut tas, säger han.

 

Björn Kellerth Foto: Johan Svanestrand
Björn Kellerth

Kan alla frågor som ska lyftas behandlas digitalt utan att demokratiska värden går förlorade?
– Det är en av de absolut viktigaste frågorna. Demokratin måste säkerställas och det måste man hitta former för.

Björn Kellerth tror inte att det är själva den digitala administrationen som kommer att vara den största utmaningen.

-Hur får man alla att känna sig delaktiga? Varje ombud måste känna sig trygg.

Björn Kellerth säger att andra organisationer har haft möten av liknande dignitet som fungerat bra. Däremot tror han kanske att beslutsprocesserna kan behöva se lite annorlunda ut. Till exempel upplägget med tematorg, där bland annat motionerna diskuteras innan de tas upp i plenum.

– Det är inte säkert att det går att genomföra digitalt. Där kan vi behöva tänka om.

Hur ska man ersätta de spontana möten som uppstår under en fysisk kongress?
– En av de största nackdelarna är ju att de personliga mötena uteblir. Det har redan diskuterats om det går att få till på något annat sätt än just genom kongressen. Kanske kan man ha ett förbundsforum under 2021. Det är sådant som diskuteras, men några beslut finns ännu inte.

Finns det några fördelar?
– En fördel är ju att det är lärorikt ock utvecklande i förhållande till den digitalisering vi lever i. Mycket av det vi gör sker ju redan via telefonmöten och på andra sätt digitalt.

Rimligtvis är det också billigare?
– Kongressen är ju en ganska stor ekonomisk pjäs för förbundet. Det stämmer. Vi vet ju ännu inte vilka kostnader det för med sig att förbereda för en digital kongress. Men även om det kommer att behöva läggas pengar på teknik och kanske även utbildningsinsatser, så kommer det, högst sannolikt, bli billigare än en fysisk kongress, ja.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst