Annons

Annons

”Frisk på jobbet” fel budskap tycker skyddet

Polismyndigheten låter inte anställda jobba hemma i tillräckligt stor utsträckning, dessutom är skyddsutrustningen bristfällig. Det tycker skyddsorganisationen, som nu gjort en begäran enligt 6:6 a.
22 april 2020, 00:00

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla som kan arbeta hemifrån. Det för att bidra till att dämpa spridningen av coronaviruset. Men enligt polisernas och de civilanställdas nationella huvudskyddsombud är i stället det generella budskapet från polisledningen ”frisk på jobbet”. Enligt skyddsorganisationen upplever chefer, på grund av budskapet, att det inte finns utrymme att låta folk jobba hemma. Enligt 6:6a-begäran finns det exempel på anställda som ingår i riskgrupperna och skulle kunna jobba hemma, men ändå går till jobbet.

VAD ÄR 6:6 A?

En begäran skyddsombudet ställer till arbetsgivaren, med stöd av arbetsmiljölagen §6 6a, med rätt att snabbt få svar på hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas.

Begäran pekar också på brister i tillgång på skyddsutrustning. Här efterfrågas alternativ till skyddsmask 90.
”Arbete under längre tid i skyddsmask 90 innebär en ansträngd och försämrad arbetsmiljö. Vissa situationer innefattar ett snabbt händelseförlopp där medarbetaren inte hinner få fram/har tillgång till skyddsmask 90.”
Det ska ha förekommit att poliser tvingats låna andningsskydd av sjukhuspersonal. Det i samband med handräckningsärenden.

Bland de krav på förbättringar som ställs från skyddsorganisationen ingår att man skyndsamt tar fram alternativ till skyddsmask 90. Man begär även att det utreds vilket utbildningsbehov som finns hos de som kan behöva använda det.

Man begär också att budskapet ”frisk på jobbet” omformuleras och att arbetsgivaren tydliggör att det inte gäller för samtliga medarbetare. Särskilt inte för de som ingår i riskgrupperna. Skyddsorganisationen vill också att vägledningen som går ut till chefer ska anpassas mer till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utöver det vill skyddsorganisationen att även gravida ska räknas som riskgrupp*.

Polismyndigheten har till den 29:e april på sig att svara på begäran.

*Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget som tyder på att gravida skulle ingå i riskgrupperna, men då risken att bli allvarligt sjuk i samband med lunginflammation i slutet på en graviditet är förhöjd rekommenderas gravida vidta försiktighetsåtgärder.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst