Annons
Annons

Information om hemmajobb ändras

Polismyndigheten tänker justera informationen om vad som gäller för arbete hemifrån. Detta för att tydligare koppla den till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
29 april 2020, 00:00

Det var i förra veckan som de nationella huvudskyddsombuden lämnade in en begäran enligt 6:6 a, då de ansåg att budskapet ”frisk på jobbet” sände ut fel signaler. Man menade att devisen ledde till att anställda på Polismyndigheten som skulle kunna jobba hemma, enligt de rekommendationer som gäller under coronapandemin, i stället gick till jobbet.

I sitt svar på begäran skriver Polismyndigheten att man kommer att justera sin information avseende hemarbete och riskgrupper på såväl intranätet som i direktkommunikation till cheferna.

– Vi har haft en mycket bra dialog med skyddet om detta, säger Olov Augrell, tf sektionschef för arbetsgivarutveckling på Polismyndigheten.

Enligt Olov Augrell kommer man tydligt uppmana berörda chefer att göra bedömningar av sin verksamhet och ta beslut utifrån detta och medarbetarnas säkerhet. Vid behov av prioritering ska riskgrupper, inklusive gravida, i första hand tillåtas jobba hemma. Men det ska också vara möjligt för personer utanför riskgrupperna.

I svaret står också att myndigheten har hanterat de tekniska begränsningar som inledningsvis försvårat för hemmajobb.

I begäran enligt 6:6 a lyftes även brister i polisernas smittskyddsutrustning. Nationella huvudskyddsombuden påpekade att skyddsmask 90, som används i dag, är otymplig och innebär en försämrad arbetsmiljö. Därför begärde man att Polismyndigheten skulle köpa in andningsskydd av lättare modell till poliserna. De lyfte att det förekommit att poliser lånat andningsskydd av vårdpersonal i samband med handräckning.

Angående andningsskydden svarar Polismyndigheten att frågan omhändertas av staben för den särskilda nationella händelse som utlysts i samband med pandemin.

– Vi har säker skyddsutrustning och tittar nu på lämplig och kanske mer bekväm utrustning. Men vi är inte de enda som är intresserade av andningsskydd och visir, säger Olov Augrell.

Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud för poliserna, säger att han är nöjd med svaret angående arbete hemifrån.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson. Foto: Emma Eneström
Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud

Foto: Emma Eneström

– Jag är positiv till att man har lättat upp ”frisk på jobbet”. Man har också gett en bättre vägledning och pekat på var ansvaret ligger. Och så är det bra att gravida tagits med bland riskgrupperna, säger han.

Angående skyddsutrustningen inväntar Patrik Danielsson vad arbetsgruppen inom nationella särskilda händelsen kommer fram till.

– Däremot köper jag inte att man gömmer sig bakom andra yrkesgruppers behov, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst