Annons
Annons

Test med elchockvapen utvärderat

Det bästa verktyg de fått, så tycker poliser som deltagit i försöket med elchockvapen. Det tycks ge ökad trygghet och minska skadorna vid ingripanden. Men vissa frågor kvarstår inför ett eventuellt införande.
8 maj 2020, 00:00

Från januari 2018 har elchockvapen testats ute i delar av verksamheten. Ungefär 750 poliser har utbildats på vapnet.

Nyligen gick Polismyndigheten ut på Intrapolis (Polisens intranät) med att utvärderingen, som gjorts i samverkan med Umeå universitet, är färdig. Enligt myndigheten visar den att elchockvapen ”kan vara ett bra verktyg i Polisens verktygslåda”.

Enligt Per Värdig, ansvarig för testverksamheten, har Polismyndigheten i höst att ta ställning till om ett permanent införande ska göras. Men också hur det ska ske. Till exempel om vapnet ska bli personligt eller inte och hur fort införandet ska gå.

– Där måste man bland annat ta hänsyn till tidsperioden för utbildning, säger han.


Så fungerar elchockvapnet

Det vapen som använts i testet kan skjuta iväg pilar med elektricitet. Pilarna sitter hela tiden fast i vapnet med en tråd.

Polisen kan även trycka vapnet mot en person och i korta intervaller överföra ström genom en så kallad drivstöt. Det finns också två varningsfunktioner – en där laser tänds och en funktion där små blixtar tänds. Under försöket har vapnet använts sammanlagt 626 gånger.

Utvärderingen har gett vid handen att de poliser som testat vapnet upplever ökad trygghet. De upplever också att våldet i samband med ingripanden minskar, samt att stressnivån minskar där motparten gör mycket motstånd.

Vissa saker vill Umeå universitet dock att Polismyndigheten undersöker vidare. Det bland annat då det enkätmaterial man fått in inte är tillräckligt stort.

Själva rapporten från utvärderingen betraktas som arbetsmaterial och har därmed inte offentliggjorts. I veckan har den gått ut till andra myndigheter och organisationer för samråd. Polistidningen har dock tagit del av ett utkast.

Något Polismyndigheten hoppades få svar på i utvärderingen var om elchockvapnet kan leda till minskad användning av tjänstevapnet. Enligt utkastet används tjänstevapnet alltför sällan för att en sådan förändring ska kunna styrkas statistiskt på så kort tid. Däremot finns fall beskrivna som tyder på att användning av skjutvapnet har kunnat undvikas. Flera av exemplen handlar om berusade och aggressiva personer som uppträtt hotfullt mot poliser vid ingripanden.

Även användningen av OC-spray har minskat bland de poliser som haft tillgång till elchockvapen. Uppgifter tyder också på att detsamma gäller för batong.

Förutom polisernas upplevelser av elchockvapnet har Umeå universitet undersökt allmänhetens inställning till att poliser använder det. Resultatet tyder på att användningen anses legitim. Men universitetet lyfter vikten av att vara lyhörd kring när och mot vem vapnet används.


Om försöket

Redan 2016 hade Polismyndigheten tagit fram en rapport som slog fast att elchockvapen bör införas hos svensk polis. Enligt utredningen skulle det rädda i snitt ett liv vart tredje år.

Försöket med elchockvapen ska ha budgeterats till 8,5 miljoner kronor, vilket i slutänden ska ha överstigits med ungefär en miljon. Detta då fler utbildats på vapnet än vad som från början var tänkt.

Även om utvärderingen i stora delar tycks ge positiva resultat så finns där frågetecken. Bland annat upplevs vapnet som använts i försöket som klumpigt. Inte minst i samband med bilkörning. Detta ska ha lösts genom att den som haft elchockvapnet inte kör.

I vissa avseenden tycks också vapnet vara ömtåligt. Ett annat önskemål är att det skulle vara möjligt att uppnå full effekt på kortare avstånd än vad som är möjligt med det vapen som använts i försöket.

– Vapnet vi har använt är ett bra vapen, men vi kommer att beakta marknadsutvecklingen i en kommande kravställning, säger Per Värdig.

Möjligheten att upphandla en nyare modell av elchockvapnet än den som använts i försöket nämns i utkastet. Som motargument till detta framhålls att det blir dyrare och att det kan komma att ta längre tid innan elchockvapnen kan vara på plats i verksamheten.

Det dyraste alternativet för att införa elchockvapen kommer, enligt utkastet Polistidningen tagit del av, att kosta mer än fyra gånger så mycket som det billigaste. Här har även hänsyn tagits till om vapnet skall vara personligt eller inte.

Som det ser ut nu är det företag som levererat vapnen för försöket i dominerande position på marknaden.

Hur ser Polismyndigheten på det inför en eventuell upphandling?
– Vi hoppas på att det kommer fler alternativ och ser ju gärna en konkurrens, säger Per Värdig.

Enligt honom är förberedelserna för upphandling redan igång och en sådan kan starta under hösten om beslutet tas i tid.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst