Annons

Annons

”Det känns som en upprättelse”

Marie Jarnérus bedömdes ha bäst meriter men fick inte chefsjobbet. Fem år senare får Polismyndigheten hård kritik av JO för sin hantering av ärendet. "Det är inte så mycket värt för mig personligen, men kanske för dem som kommer efter mig", säger hon.
11 juni 2020, 00:00

Marie Jarnérus var chef för nationella insatsstyrkan, NI, fram till den stora omorganisationen 2015. När hon sökte motsvarande chefspost i den nya organisationen gick jobbet till en annan sökande. Marie överklagade eftersom hon ansåg att hon var mer meriterad än den nya chefen. Och Statens överklagandenämnd, SÖN, gav henne rätt. SÖN rev upp chefstillsättningen och bestämde att Polismyndigheten skulle erbjuda
Marie jobbet i stället. Men det gjorde aldrig myndigheten.

Efter flera turer i olika instanser hamnade ärendet till slut på Justitieombudsmannens, JO:s, bord. Och nu, fem år senare, kommer kritik från JO: Genom att trotsa SÖN:s beslut har Polismyndigheten ”satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel” och ”omintetgjort” SÖN:s kontroll av att statliga anställningar sker på sakliga grunder.

Polismyndigheten får allvarlig kritik för sitt agerande i Maries fall och i ytterligare ett fall där myndigheten trotsade SÖN på ett liknande sätt.
– Det känns bra. Som en upprättelse. Jag får inte pengar eller något annat, men jag hoppas att arbetsgivaren tar till sig av kritiken och inte gör likadant mot andra medarbetare, säger Marie.

Marie jobbar kvar inom Polismyndigheten, numera som handläggare på kansliet i Helsingborg, men har inte hört något från arbetsgivaren efter JO-beslutet.
– Jag hade önskat att någon från ledningen hade hört av sig och sagt att vi har fått den här kritiken och att vi kommer att bättra oss.

I centrum för konflikten mellan Polismyndigheten och SÖN står synen på begreppet anställning. Polismyndigheten menar att man måste skilja på anställning och funktion. Poliser är anställda som assistenter, inspektörer, kommissarier och så vidare. Inom ramen för dessa anställningar är arbetsgivaren fri att arbetsleda poliserna till olika funktioner.

Det kan inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. /JO

När SÖN rev upp Polismyndighetens beslut att anställa en person som NI-chef och bestämde att Marie Jarnérus skulle erbjudas jobbet i stället, blev Polismyndighetens svar att hon redan var anställd som kommissarie. Frågan om hon skulle arbetsledas till funktionen som NI-chef eller någon annan funktion var en fråga för arbetsgivaren och inget som SÖN kunde bestämma.

SÖN å sin sida såg chefstillsättningen som en helhet. När nämnden beslutade att Marie skulle erbjudas anställningen betydde det inte bara att hon skulle vara kommissarie, utan också att hennes arbetsuppgift skulle vara att chefa över NI. Det här synsättet krockade med Polismyndighetens sätt att se på anställningar och myndigheten verkställde inte beslutet.

Men nu säger JO alltså att SÖN:s tolkning gäller även om Polismyndigheten tycker att den är fel. ”Det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt”, som JO uttrycker det. Polismyndigheten ska tillämpa SÖN:s beslut ”på ett lojalt sätt”.

Polistidningen har frågat vad Polisförbundet kommer att göra med anledning av domen, men förbundet har svarat att det inte är bestämt ännu.


förtjänst och skicklighet

Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

En myndighets beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

(12 kap. 5 § regeringsformen och 21 § anställningsförordningen)

Kommer ni att följa SÖN:s beslut i fortsättningen?

Polistidningen frågade Olov Augrell, tillförordnad sektionschef på Polismyndighetens HR-avdelning.

– Det är klart att vi alltid eftersträvar att följa den här typen av beslut, säger han.

JO skriver uttryckligen att ”en myndighet är skyldig att rätta sig efter ett beslut av SÖN”. Måste ni inte göra det nästa gång då?
– Det är klart att vi alltid eftersträvar att följa beslut, det är inget konstigt med det.

olov-augrell-e1602252574645-80x105
Olov Augrell, tf sektionschef Polismyndighetens HR-avdelning

På JO låter det inte som att det räcker att eftersträva utan att det bara är att följa vad en överinstans säger.
– Om man vill veta vad vi tycker i grundärendet så står det i vårt yttrande till JO.

Jo, fast jag frågar hur ni kommer att agera nästa gång ni får ett sådant här beslut. JO säger att sådana här beslut ska följas så då undrar jag om ni kommer att göra det nästa gång?
– Vi kommer alltid att eftersträva att följa vad som gäller.

Så du kan inte lova att ni kommer att följa SÖN:s beslut nästa gång?
– Vi gör alltid vårt bästa för att följa alla lagar och regler. Vi är en rättsvårdande myndighet, självklart gör vi det.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst