Annons
Annons

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

För många har covid-19 fått katastrofala följder på ett personligt plan. Hur stora de totala konsekvenserna blir för oss som samhälle, som land, är för tidigt att säga. Men en sak är säker och det är att en stor mängd branscher behöver statligt stöd för att klara sig och att covid-19 inte bara tar människors liv utan också gör att företag går i graven. Arbetslöshetssiffrorna ökar och med dem risken för missbruk, psykisk ohälsa, brottslighet och otrygghet.

Att vara statligt anställd i den här samhällskrisen tror jag att många uppfattar som åtminstone ekonomiskt tryggt. Men många med mig har nog funderat på om, eller kanske till och med hur, krisen kommer att påverka politikernas löften om satsningar på fler poliser och högre polislöner.

Men många med mig har nog funderat på om, eller kanske till och med hur, krisen kommer att påverka politikernas löften om satsningar på fler poliser och högre polislöner.

Pandemin har blottlagt brister i vårt samhälles beredskap och tydliggjort att resurserna är snålt tilltagna på flera håll. När fler brister tydligt kommer upp i dagen ökar trycket på våra politiker att åtgärda dem. Det som måste åtgärdas ska självklart åtgärdas men jag hoppas att våra styrande därmed inte glömmer bort att det fortfarande råder polisbrist.

Jag hoppas att våra styrande därmed inte glömmer bort att det fortfarande råder polisbrist.

Det vore otroligt allvarligt om polisen prioriteras ner, med pandemin som argument, i en tid då jag skulle vilja påstå att en polissatsning inte bara är nödvändig utan viktigare än någonsin.

Redan före pandemin rådde det stor enighet om att det saknas poliser i Sverige. Vi är för få för att ha tillräcklig närvaro i hela landet och för att fullt ut kunna uppfylla vårt uppdrag i alla delar. Vi är för få för att långsiktigt kunna pressa tillbaka den grövsta brottsligheten och få stopp på skjutningarna. Ovanpå det har vi nu pandemin och de risker för en ökad brottslighet och allmän oro som kommer med svårare ekonomiska tider.

För mig är det glasklart att satsningen på polisen måste fortsätta. Pandemin har inte gjort oss mindre viktiga. Den har gjort oss ännu viktigare. Bland allmänheten är ”polis/lag och ordning” den näst viktigaste frågan efter vården enligt en Novus-undersökning vi gjorde i
början av juni. I samma undersökning uttryckte 84 procent att man anser att polisen bör få mer resurser än i dag – ett ställningstagande jag står bakom till 100 procent.

För mig är det glasklart att satsningen på polisen måste fortsätta. Pandemin har inte gjort oss mindre viktiga.

En stärkt polis behövs för att förebygga, förhindra och utreda
brott i hela landet, och för att kunna hjälpa, skydda och ställa till rätta
för alla, var de än bor, vilka de än är. En stärkt polis behövs för att kunna
ge människor i Sverige den trygghet de behöver och förtjänar och som gör att de kan utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, sina möjligheter att göra det de vill, att utvecklas och att arbeta.

Med gemensamma krafter måste vi se till att politikerna håller i, håller ut och håller fast genom att tänka långsiktigt i polisfrågorna och fortsätta på det inslagna spåret med fler poliser och högre löner. Gör man inte det riskerar de förbättringar som skett de senaste åren att omintetgöras.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst