Annons
Annons

”Ej ersatta övningar leder till brist i kunskap”

Corona tog över vardagen för hela Sverige över en natt och polisutbildningen Södertörn fick under vårterminen övergå till distansutbildning. För att ta igen den utbildning som gått förlorad kom skolans ledning med lösningen Augustialternativet. Detta gick ut på att under augusti ta igen det som inte kunnat genomföras från 17 mars till terminsslutet i juni. Augustialternativet lades fram som den enda lösningen, vilket gjorde att möjligheten till studentinflytande blev minimal.

I kursen Juridikens grunder har 14 studenter denna termin fått ta studieuppehåll efter att ha fått underkänt resultat

För termin ett har distansundervisningen under våren lämnat mycket att önska. En del praktiska ämnen har fått filmat undervisningsmaterial som underlättat för hemstudier. Dock har det varit problematiskt att öva då man inte vet om man gör rätt. Det samlade intrycket från studenterna är att distansundervisningen och Augustialternativet inte erbjudit den förberedande kunskapen eller stödet för att klara tentamen och lärandemålen, men även att lärarna haft svårt att möta studenternas frågor. I kursen Juridikens grunder syns detta då 14 studenter denna termin fått ta studieuppehåll efter att ha fått underkänt resultat på sista tentamenstillfället vilket är att jämföra med 2-4 studenter tidigare terminer.

Motsägelsefullt och ett bekymmer att man inte har teoretiska seminarier i skolan, men att ett seminarium i fysiska tekniker där man har närkontakt med andra i klassen är okej.

För termin två fungerade den teoretiska delen av utbildningen under våren, men studietakten på 50 procent i augusti renderade i mycket transport till och från skolan för mestadels ett praktiskt seminarium per dag. Alla nuvarande föreläsningar är online eftersom det vanligtvis infinner sig runt 200 studenter på en föreläsning. Dock är det motsägelsefullt och ett bekymmer att man inte har teoretiska seminarier i skolan, men att ett seminarium i fysiska tekniker där man har närkontakt med andra i klassen är okej. Att ha ett obligatoriskt seminarium i skolan och direkt efter ha ett annat teoretiskt seminarium på distans renderar i att alla studenter behöver infinna sig på skolan i olika grupprum. Tanken med att ha seminarium på distans är bra, men i praktiken blir det både opraktiskt och resulterar snarare i större risk för närkontakt.

Detta leder till brist i kunskap.

Tidsmässigt har Augustialternativet inte påverkat termin tre särskilt mycket. Dock har två terminer fått läsas samtidigt under flera veckor, vilket möjliggjorts genom att vissa övningar tagits bort. Skolan valde till exempel att ta bort övningar i kurserna missbruk, relationsbrott och psykisk ohälsa som läses i termin tre. Dessa kurser genomfördes i stället på distans och övningarna ersattes ej, detta leder till brist i kunskap.

Studentinflytandet har varit minimalt i beslutsfattandet och ett större studentperspektiv hade varit nödvändigt

Det har varit en stor omställning för alla och lärarna har gjort sitt bästa för att ge oss studenter en bra utbildning. Tyvärr har Augustialternativet inte funkat till 100 procent och det har endast varit genomförbart genom att kompromissa. Studentinflytandet har varit minimalt i beslutsfattandet och ett större studentperspektiv hade varit nödvändigt i ett tidigare skede. Alla examinationer och tentor har genomförts, dock är det även viktigt med kunskapen från övningar. Alla terminer har stött på problem i olika storlek, men delar en samsyn att det varit långt ifrån problemfritt.

Studerandeföreningen Stockholm
Replik

Först vill vi säga att vi har förståelse för de synpunkter som framförs och håller med om att allt inte fungerat problemfritt. När högskolan på regeringens uppmaning från en dag till en annan gick över till distansundervisning ställde det polisutbildningen inför en rad stora utmaningar. Vi har gjort vårt allra bästa för att i en oerhört speciell situation se till att våra polisstudenter ska få en fullgod utbildning. Att det fungerat så bra som det gjort tackar vi tålmodiga, kreativa och ambitiösa lärare och studenter för.

Så till bemötandet av kritiken. Studerandeföreningen menar i insändaren att Augustialternativet och distansundervisningen inte gett studenterna tillräckliga kunskaper för att nå lärandemålen och klara tentamen, vilket enligt dem inneburit att fler studenter tvingats till studieuppehåll efter att inte ha klarat olika delkurser.

Situationen under våren tvingade oss till prioriteringar och vi har löst varje situation med målet att våra studenter ska få den kompetens de behöver för att fortsätta sina studier på polisprogrammet. Det är polisutbildningens bedömning att studenterna genom Augustialternativet fått den kompetens som fortsatta studier kräver. De preliminära siffror vi har visar dessutom att antalen studieuppehåll motsvarar antalen på tidigare terminer. Vi delar alltså inte Studerandeföreningens bild att Augustialternativet skulle lett till att fler studenter än normalt inte når lärandemålen och inte klarar av examinationen.

Studerandeföreningen framför också att det är opraktiskt att kombinera teoretiska seminarier på distans med färdighetsträning på campus. Vi håller med och arbetar för en förbättring, men ber också om förståelse för den situation vi ställts inför, och de många utmaningar det innebär i form av bland annat komplex schemaläggning.

Ytterligare en kritik som framförs är brist på studentinflytande. I Södertörns högskolas coronasamordning som på högskoleövergripande nivå fattat besluten kring verksamhetens omställning har det hela tiden funnits studentrepresentation genom studentkåren SöderS. Studentinflytande är en självklarhet på högskolan. Om Studerandeföreningen upplever att det inte funnits tillräcklig dialog beklagar vi verkligen detta och tar till oss kritiken.

I nuläget arbetar vi för att våra studenter trots svåra omständigheter ska kunna fortsätta sina studier på polisprogrammet och utbildas till de poliser som samhället så väl behöver. Vi vill också att detta sker i dialog med studenter på polisprogrammet.

Minna Räsänen, prefekt för polisutbildningen vid Södertörns högskola

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst