Annons
Annons

Mer till polisen 2022 – mindre än önskat 2023

Glappet mellan regeringens satsningar och Polismyndighetens behov har skjutits fram till 2023, som det ser ut efter morgonens presentation av budgetpropositionen.
21 september 2020, 00:00

Efter förra årets presentation av budgetpropropositionen uttryckte Polisförbundets ordförande Lena Nitz oro. ”Myndigheten ska växa med 10 000 fler polisanställda och verksamheten har stora utvecklingsbehov”, sa hon då. Oron avsåg bristande långsiktighet i satsningen för polisen.

För år 2020 och 2021 översteg de beräknade anslagen vad Polismyndigheten ansåg sig behöva, men för år 2022 var det beräknade anslaget lägre än vad Polismyndigheten äskat.

Rikspolischef Anders Thornberg kommenterade samma budgetproposition: ”Jag har inte fått några andra signaler än att vi kommer att få de resurser vi behöver”, sa han till Polistidningen då.

I den nya budgeten är anslaget för 2022 mycket riktigt uppräknat från 30,9 till 32,4 miljarder. Däremot ligger i stället regeringens beräkning för 2023 cirka två miljarder lägre än de cirka 34,7 miljarder Polismyndigheten har äskat.

”Vi utgår från att vi får medel i budgeten även från 2023 och framåt”, säger Fredrik Modigh, ekonomidirektör på Polismyndigheten, i ett pressmeddelande angående årets budgetproposition.

Polisförbundets Lena Nitz upprepar förra årets önskan om en långsiktighet i finansieringen av polisverksamheten.

– För att vi ska kunna expandera som vi vill, då är det också viktigt att kunna planera, säger hon till Polistidningen.

Coronakris och jobb fick mest fokus när finansminister Magdalena Andersson inledde morgonens pressträff om den ovanligt stora budgetpropositionen. Men i samband med att hon presenterade budgetanslagen till polisen nämnde hon också andra satsningar. Sådana som omfattar andra myndigheter och som poliser har efterfrågat.

Finansministern syftar på satsningar på det brottsförebyggande arbetet och att ”jobba brett i kampen mot gängkriminaliteten”.
Här lyfts bland annat riktade budgettillskott till skolor i särskilt utsatta områden, subventionering av kommunens kostnader för placering i familjehem och förstärkning av Statens Institutionsstyrelse, Sis. Hon nämnde också arbetet mot fusk i välfärdssystemet genom förstärkning av ett antal myndigheter och medel till Finansinspektionen för att tillsynen mot penningtvätt samt satsningar på folkbokföring.

Säkerhetspolisens anslag landar på 1,74 miljarder i budgeten för 2021. Det att jämföra med 1,57 miljarder i prognosen för 2020.
Ekobrottsmyndigheten föreslås få 745 miljoner i budgeten för 2021. Prognosen för 2020 ligger på 737 miljoner.

Länk till budgetpropositionen avseende rättsväsendet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst