Annons
Annons

Yrkesed, ob och hundspya på kongress

Högre ob 19-22 alla vardagar. Högre ersättning för beredskap än i nivå med en tablettask. Och poliser ska svära en yrkesed. Det är några av de frågor Polisförbundet ska driva efter beslut på kongressen förra veckan.
30 september 2020, 00:00

På grund av pandemin blev kongressen digital. De 124 ombuden som satt runt om i landet deltog via digitala plattformar. Här följer ett urval av besluten som togs.

Vad betyder vad?

Bifall: Ja till förslaget.
Avslag: Nej till förslaget.
Besvara: Att det som föreslås redan genomförts eller att arbete pågår.

Obekvämt alla vardagkvällar
I vanlig ordning hade flera motioner om högre ob kommit in. Det blev bifall bland annat till att förbundet ska jobba för att obekvämtidstillägg införs 19-22 alla vardagar och att man i kommande förhandlingar ska verka för högre ob/storhelgsersättning.

Ej polis-befogenheter till civila
Det blev bifall i stället för förbundsstyrelsens förslag att besvara att-satsen som ger styrelsen i uppdrag att ”tydliggöra för ansvariga politiker att inte ge annan en polismans befogenhet som i dag endast är ämnad för polisman.”
– I dag känns det som vilda västern. Arbetsgivaren sätter in civila där det ska vara poliser, sa ombudet Mats Johansson, Stockholm.

Inte ok med hundspya i privat bil
”Jag har pratat med en hundförare som uppgav att hens sambo var så jävla less på hundlukten i deras privata bil. Det händer ju även att hundarna både spyr och skiter i bilarna och att detta ska ske i någons privata bil är inte acceptabelt”, stod det i en motion om att förbundet ska verka för att hundförare erbjuds förmånsbil. Det blev bifall.

Locka med lönetillägg?
Förbundsstyrelsen ska verka för ett lönetillägg i svårrekryterade områden. När ombudet Raymond Coleman argumenterade för det drog han en parallell till att kommuner i svårrekryterade områden höjt lönen för lärare.
Tomas Stjernfeldt från styrelsen ville besvara motionen och sa att de delar problematiken, men att ett lönetillägg inte är rätt väg att gå. Man ville få in det i systemet Karriär- och utvecklingsvägar, Kuv:en, i stället. Kongressen röstade ändå bifall.

Mer svett på arbetstid
Fler timmar för fysisk träning på arbetstid och högre friskvårdsbidrag. Det ska Polisförbundet jobba för.

Alkohol eller ej?
– Det ligger i tidens anda att medlemmarnas pengar inte ska gå till ombudens alkohol. Givetvis får man dricka, men bekosta det själv, sa ombud Christian Hald.
Det apropå en motion om att Polisförbundet helt ska avstå från att bjuda på alkohol, också på kongressen. Motionen fick dock avslag. Gällande policy är tillräckligt restriktiv, ansåg kongressen.

Inget tjänstevapen hemma
En motionär ville ge poliser möjlighet att bära tjänstevapen utanför arbetstid. Kongressen höll inte med, det blev avslag.

Beredskap ska ge mer än en tablettask
”Grundersättningen per timme för beredskap är för närvarande i nivå jämförbar med inköp av en Snickers eller närmare bestämt 15 kr. Efter skatt är vi nere på tablettasknivå eller ca 10 kr”, stod det i en av flera motioner om beredskap. Det blev bifall till att förbundet ska driva frågan om att höja ersättningen, och att beredskap efter ett visst antal tillfällen ska kunna kompenseras med ledighet oavsett om beredskapen bryts för arbete eller inte.

Minskad veckoarbetstid vid 3-skift
”För att personalen skall orka och för att vi ska kunna behålla erfarenhet i yttre tjänst. Samt att det måste finnas tid för återhämtning (fritid) för ett socialt fungerande liv vid sidan om arbetet”. Så motiverade en av flera motionärer varför hon ville se minskad veckoarbetstid för treskiftsarbete. Det blev bifall.

Ersättning för spanarkläder
Hela sju motioner behandlade frågan om klädkostnader. Läs mer om dem här.

Tre politiska program
Förutom 86 motioner antogs tre politiska program. När det yrkes- och kriminalpolitiska programmets förslag till 99 åtgärder debatterades kom punkten om att Polisförbundet ska jobba för att införa ”en yrkesed för poliser och att svärandet av denna ed ska vara en förutsättning för att erhålla polislegitimation” upp. Robert Sollare var ett av ombuden som tyckte det var ”oerhört gammalt och mossigt”. Anna Nellberg Dennis från förbundsstyrelsen svarade att likt läkare som svär läkared kan poliser svära polised.
– För att höja statusen på yrket. Sen respekterar jag att man kan tycka det är mossigt, sa hon.
– För den som inte vill svära eden? frågade Robert Sollare.
– Detaljer har vi inte börjat fila på än, svarade Anna Nellberg Dennis.

Förutom yrkeseden vill förbundet bland annat att polismyndigheterna underlättar för kombinations- och rotationstjänster mellan yttre/inre tjänst.

När förslaget till arbetsmiljöpolitiskt program diskuterades var frågan om drogtester ett av ämnena. Efter ändringar blev formuleringen att förbundet ”ska utreda förutsättningarna för att eventuellt införa drogtester inom polismyndigheterna.”

Andra mål i programmet är att motverka det faktum att kvinnliga poliser är överrepresenterade i statistiken över arbetssjukdom. Också att restid ska ses som arbetstid och att minska polisernas administrativa jobb. Förbundets beräkningar visar att 375 administratörer skulle kunna frigöra polistid motsvarande 750 poliser i yttre tjänst.

När det lönepolitiska programmet diskuterades tog ombudet Mattias Wallin från Gotland till orda. Han saknade vision i förslaget. Tyckte det var lite mellanmjölk.

– Lön är kanske den allra viktigaste medlemsfrågan att hantera. Det borde avspeglas i dokumentets tonfall. Detta skulle lika gärna kunna vara författat av arbetsgivarsidan. Vi ska knappast vara den diplomatiska parten när vi pratar lön, sa han, men betonade att han inte hade några invändningar mot sakinnehållet.

Förbundsstyrelsens Tomas Stjernfeldt höll inte med.

– Jag anser att det finns mycket god lönepolitik i det här programmet. Att det finns detaljer att ändra, det må vara hänt, men det finns en vision.

Beslutet? Kongressen fastställde programmet, men det ska tas fram förslag till eventuellt ny utformning till kongressen 2022.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst