Annons

Annons

Pingstkyrkan vill samverka med Polisen

Pingstkyrkan har ansökt om att ingå i samarbetet Kyrka-Polis, och vill erbjuda sina pastorer som stöd åt poliser. Det här väcker farhågor bland poliser som är engagerade i hbtq-frågor.
15 oktober 2020, 00:00

En av dem är polisen Göran Stanton, utredare vid demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm och hbtq-specialist. Han är medveten om att Pingstkyrkan består av olika falanger där vissa är mer liberala och andra mer konservativa. Men han ser en gemensam nämnare i synen på homosexualitet.

Göran Stanton, hatbrottsgruppen i region Stockholm.
Göran Stanton, hatbrottsgruppen i region Stockholm.

Foto: Jimmy Gustafsson.

– De tycker att man får vara homosexuell så länge man inte lever ut det. Du kan ha en partner, men du får inte ha sex med den personen, utan bör leva i celibat. Jag tycker att det här krockar med att vi har en äktenskapslag sedan 2009 som säger att två personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Vad är kyrka-polis?

Ett nationellt samarbete mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Equmeniakyrkan*.

Tanken är att präster, diakoner och pastorer som deltar i samarbetet ska kunna arbeta sida vid sida med poliser vid meddelande av dödsbud och andra känsliga ärenden. De ska också kunna ge samtalsstöd till personal inom Polisen.

Även Polisförbundet och fackförbundet ST deltar i samverkan nationellt.

* En sammanslagning av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Varför skulle det bli ett problem i samverkan Kyrka-Polis?
– Tanken är ju att präster och pastorer som ingår i samverkan ska kunna följa med när polisen meddelar dödsbud eller vid andra svåra case. Säg att det handlar om våld i nära relation där paret är samkönat och vi kommer dit med en pastor som tycker att samkönade relationer är fel. Det tycker inte jag är lämpligt.

Göran Stanton är också skeptisk till att poliser som söker samtalsstöd inom ramen för Kyrka-Polis kan bli hänvisade till en pingstpastor.
– Tänk dig att du känner dig utsatt på grund av din sexuella läggning eller din könsidentitet och chefen säger ”vänd dig till vår präst”.  Så kommer du dit och känner dig ännu mer diskriminerad.

Men katolska kyrkan ingår ju redan i Kyrka-Polis. Det är en kyrka som tycker att homosexuella handlingar och abort är fel till exempel. Är inte det också problematiskt i så fall?
– Jo, jag tycker inte att de ska ha något med vårt arbete att göra. Katolska kyrkan kan säga att de inte fördömer personen utan handlingen. Men personen känner sig dömd bara för att den har utfört handlingen.

Pingst om homosexualitet

”En kristen församling som präglas av respekt för Bibeln som Guds ord kan knappast ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.”

Källa: Homosexualitet och kristen tro från Teologiska nätverket i Pingst.

Kyrka-Polis leds av ett nationellt råd med representanter från de parter som ingår i samverkan, det vill säga Polismyndigheten, Svenska kyrkan, katolska kyrkan och Equmeniakyrkan. På senare tid har alltså Pingst – en riksorganisation för pingstförsamlingar – visat intresse för att bli medlem i rådet och att ställa sina pastorer till förfogande inom ramen för Kyrka-Polis. En representant för Pingst blev inbjuden till nationella rådets sammanträde i slutet av september och enligt mötesprotokollet hade rådet ”en positiv inställning till samarbete med Pingst” efter den dragningen. Rådet uppmanade Pingst att skicka in en formell ansökan om att bli medlem. Ansökan har kommit in och ska behandlas vid nästa möte som är den 22 oktober.

Tomas Rosenberg. Foto: Anna Hermansson.
Tomas Rosenberg, sektionschef på Polisens HR-avdelning

Foto: Anna Hermansson

Tomas Rosenberg, sektionschef på Polisens HR-avdelning, företräder Polismyndigheten i nationella rådet. Han påpekar att organisationen Pingst redan ingår i samverkan med myndigheter och andra trossamfund inom bland annat försvaret, kriminalvården och sjukvården. Han vill inte kommentera frågan om Pingst inställning till homosexualitet skulle vara ett problem i Kyrka-Polis.
– Det för tidigt i processen. Nationella rådet har inte sagt ja eller nej till den här ansökan. Jag har inte ens dragit detta i min egen organisation. Det här är inget jag kan fatta beslut om själv, utan det måste förankras hos Polismyndigheten.

Terese Lago
Terese Lago, Polis

Polisen Terese Lago är, liksom Göran Stanton, skeptiskt till ett samarbete med Pingstkyrkan.
– Jag som hbtq-person och utredare i en av myndighetens demokrati- och hatbrottsgrupper skulle bli bekymrad. Pingstkyrkan har en traditionell syn på Bibeln och ser den som Guds ord. Man står för konservativa värderingar; värderingar som Polisen arbetar för att få bort för att bli en inkluderande arbetsplats.

Även hon ser problem med att pingstpastorer ska fungera som samtalsstöd åt anställda inom Polisen.
– Att som till exempel transperson hamna i en situation där man anförtror sig till någon men inte möts med respekt och förståelse kan vara förödande.

Polistidningen har varit i kontakt med företrädare för Pingst men organisationen har avböjt att uttala sig så länge dess ansökan är under behandling.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst