ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

”Skulle kunna vara etnisk diskriminering”

Publicerad 2020-10-26

Aktuellt När polisstudenten var klar med aspiranten fick hon beskedet att hon inte får fortsätta utbildningen. Det kan handla om etnisk diskriminering, menar Polisförbundet.

I slutet av september fick studenten veta att hon ska avskiljas från polisutbildningen, enligt beslutsprotokollet för att säkerhetsskyddsavdelningen beslutat att hon ”inte kan vara placerad i säkerhetsklass”.

SäkerhetsKLasser

När man ansöker till polisutbildningen görs en säkerhetsprövning. Den består av en registerkontroll, säkerhetsprövningsintervju och grundutredning.

När man är klar med sin aspiranttjänstgöring och ska söka tjänst som polis görs en ny säkerhetsprövning.

Under anställningstiden görs regelbundet uppföljande säkerhetsprövningsintervjuer.

Under studietid/aspirant/anställning:
Om det inkommer uppgifter som medför oklarheter kring en student/aspirant/anställd genomförs en uppföljande säkerhetsintervju.

Man placeras i säkerhetsklasserna 1, 2 eller 3. De flesta hamnar i klass 3. Skillnaden beror på i vilken omfattning man får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Källa: Polisen

 

Polisförbundet överklagar Polismyndighetens beslut. Utbildningen är i slutskedet, och förbundet menar att det som återstår är okontroversiellt.

– Hon ska skriva ett slutarbete om valfritt ämne, det är ingen säkerhetshotande verksamhet och beslutet om säkerhetsklass saknar relevans, säger Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet.

Överklagandet handlar bara om att hon ska få gå klart utbildningen.

– Om hon ska anställas som polis är en annan fråga, säger han.

Förbundet menar också att bara för att man förlorar sin säkerhetsklass under utbildningen innebär det inte per automatik att man kan förlora sin utbildningsplats. Det är i stället de faktiska omständigheterna som ska avgöra. Enligt Polisförbundet vet varken förbundet eller studenten varför hon blev av med säkerhetsklassningen.

– Det är problematiskt eftersom vi inte kan göra en rättslig bedömning, men vi kräver i nuläget inte att veta varför. Det vi vill nu är att hon ska få gå klart utbildningen.

Förbundet menar att Polisens beslut skulle kunna grunda sig på studentens bakgrund och etnicitet. Det skulle därför kunna vara etnisk diskriminering.

Vad grundar ni det på?
– Hon har irakiska föräldrar, ett annorlunda namn, pratar arabiska, bär huvudduk. Hon har en annan etnisk bakgrund.

Ingen konkret händelse?
– Vi vet hennes bakgrund, det räcker i nuläget. Det finns inget annat som tyder på att hon är olämplig.

Att hon blev av med säkerhetsklassningen?
– Den vet vi ju inte vad den beror på.

Polismyndigheten vill inte ge någon intervju då ärendet är pågående i Personalansvarsnämnden, Pan.