Annons

Annons

Utbildningsplatser flyttas mellan lärosätena

Polisutbildningarna i Umeå och Växjö blir av med utbildningsplatser, medan Södertörn och Borås får fler. Samtidigt ökar andelen distansplatser.
8 oktober 2020, 00:00

Söktrycket är ojämnt fördelat över landets fem polisutbildningar. Södertörn, Borås och Malmö fyller sina platser, medan platser står tomma i Umeå och Växjö. Polismyndigheten har därför beslutat om en omfördelning. Det innebär att Umeå och Växjö får släppa knappt 50 platser vardera till Södertörn respektive Borås från och med höstterminen 2021.

Vi ser att det är ett högt söktryck på vissa lärosäten och på det här sättet vill vi tillgodose de sökandes önskemål i syfte att fylla de 1 020 platser som finns totalt, säger Anders Henckel, tillförordnad gruppchef på Polisens grundutbildningssektion.

Redan i dag fyller samtliga lärosäten sina distansplatser och under nästa år kommer distansplatserna öka från dagens 194 till 336. Därmed blir var tredje plats på polisutbildningen en distansplats. För första gången kommer ett lärosäte erbjuda fler platser på distans än på campus när Umeå ökar från dagens 22 procent till 54 procent distansplatser.
– Det är en stor efterfrågan på distansplatser och vi ser också att det är en annan målgrupp som söker till distans. Det kan handla om familjesituationen eller att man har en lång resväg till lärosätet, säger Anders Henckel.

Är det lika bra kvalité på distansutbildningen? Blir en distansutbildad polis lika skicklig som en campusutbildad?
– Ja, de har exakt samma examinationskrav och enligt lärosätena har de två grupperna likvärdiga resultat på examinationerna. Jag kan tillägga att i det nya systemet gör distanseleverna alla praktiska moment på campus.

Platser från höstterminen 2021

Umeå universitet: 177 platser, varav 96 på distans.
Södertörns högskola (Stockholm): 240 platser.
Linnéuniversitet (Växjö): 267 platser, varav 96 på distans.
Högskolan Borås: 192 platser, varav 96 på distans.
Malmö universitet: 144 platser, varav 48 på distans.
Totalt: 1 020 platser, varav 336 på distans.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst