ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Foto: Per Hagström.

Polisutbildningen med högst andel kvinnor denna termin

Publicerad 2020-11-09

Aktuellt 43 procent av de som antogs till polisutbildningen i Malmö denna termin är kvinnor. Det är en ökning, och den högsta andelen bland de fem lärosätena.

Kvinnor/män polisutbildningen

Hur många som antagits till polisutbildningen höstterminen 2020, både campus och distans medräknade:

Högskolan i Borås: 45 kvinnor, 99 män (31% kvinnor)
Linnéuniversitetet: 67 kvinnor, 120 män (36% kvinnor)
Malmö universitet: 57 kvinnor, 76 män (43% kvinnor)
Södertörns högskola: 60 kvinnor, 131 män (31% kvinnor)
Umeå universitet: 34 kvinnor, 84 män (29% kvinnor)
Totalt: 773 varav 263 kvinnor, 510 män (34% kvinnor)

Totalt påbörjade 794 studenter utbildningen, av 1 020 platser. 21 studenter återupptog studierna efter studieuppehåll och redovisas ej ovan.

Källa: Rekryteringsmyndigheten.

57 kvinnor och 76 män. Om höstterminens toppnotering är början på en trend kan Caroline Mellgren, föreståndare för enheten för polisiärt arbete och polisutbildningen vid Malmö universitet, inte säga.

– Vi är väldigt glada och vill hålla i det, men det är för tidigt att säga.

Tidigare terminer har andelen antagna kvinnor på Malmös polisutbildning legat på 22-32 procent.

Man har än så länge inte gjort någon djupare analys av varför andelen ökat, och kan inte dra några säkra slutsatser.

– Vi jobbar medvetet med frågor om jämställdhet och normkritik i utbildningen. Det har uppmärksammats på olika sätt, så det kan bidra. Det kan vara att polisen generellt lyckats attrahera fler kvinnor, och att de råkat söka sig till Malmö just nu. Det kan också tyda på att bilden av vem som kan vara polis håller på att ändras, och att fler kvinnor börjar se det som ett alternativ, säger Caroline Mellgren.

Det handlar i grund och botten om att en mångfald som speglar samhället ger en bättre poliskår, menar hon.

manlig norm

Var tredje polis (34 procent) anser att den manliga polisen utgör normen på arbetsplatsen. Fler kvinnor (49 procent) än män (27) anser det, enligt en ny undersökning från Polisförbundet.

På resterande fyra polisutbildningar i landet ligger andelen kvinnor på förstaterminen på 29-36 procent. Det är ingen större förändring från tidigare år. Sammanräknat alla polisstudenter som började höstterminen 2020 landar andelen kvinnor på 34 procent.

Totalt är 794 av 1 020 platser tillsatta på polisutbildningen denna termin, vilket innebär att var femte plats står tom.