ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Foto: Pixabay.

5,4 procent och retroaktiv lön i nytt avtal

Publicerad 2020-12-01

Aktuellt Löneökningar på 5,4 procent under tre år och retroaktiv höjning från 1 oktober. Det centrala kollektivavtalet för statligt anställda är klart. Nu fortsätter förhandlingarna för poliser.

Löneökningarna landade på samma nivå som industrins: 5,4 procent. Avtalsperioden är 1 december 2020 – 30 september 2023. Revision ska ske tre gånger under denna period, och statligt anställda får en retroaktiv löneökning för de månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

– Det som har varit viktigast är att vi har fått löneökningar i nivå med industrimärket, och en garanti för nya löner från 1 oktober, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

VAD ÄR OFR/S, P, O?

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100 000 medlemmar:

Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna.

Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket.

Kollektivavtalet har slutits mellan OFR/S,P,O – där Polisförbundet ingår (se faktaruta) – och Arbetsgivarverket. Det gäller anställda inom hela staten, inte bara poliser.

Ett annat fackligt krav var att poliser som skadar sig under övning och utbildning lättare ska få ersättning via Personskadeavtalet, PSA. Det kravet gick inte igenom. Men Niklas Simson tycker ändå att man tagit ett steg framåt genom att man är överens om att den typen av ärenden ska prövas i PSA-nämnden där parterna är representerade, i stället för av tjänstemän i Afa.

Nästa steg i lönerörelsen är att Polisförbundet ska förhandla med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
– Läget kompliceras av den fördelning arbetsgivaren gjorde ensidigt av de 360 miljonerna. Vi måste först analysera resultatet av det innan vi fastställer våra yrkanden och går vidare.

Förbundets mål i förhandlingarna för poliser är fortsatt 5 procents löneökning per år.

Ert mål är 5 procent per år, medan de centrala förhandlingarna landade på 5,4 procent på tre år/1,8 procent per år – är inte det en ganska stor skillnad?

– 5,4 respektive 1,8 procent är garantier som gäller för det fall man skulle bli oense på myndighetsnivå. Lönebildning utöver dessa nivåer sker i lokala förhandlingar och det tillskott Polismyndigheten fått om 360 miljoner även för 2021 gör att vi har goda förutsättningar att nå målet på 5 procent årligen för 2021. Det kommer dock krävas ytterligare tillskott från politiken för att vi ska kunna nå målen 2022 och 2023, säger Niklas Simson.