Annons
Annons

Därför dröjer beslut om elchockvapen

Beslut om elchockvapen har dröjt, och försöksverksamheten förlängs ett år.
21 december 2020, 08:19

Planen var att rikspolischefen i oktober skulle tagit beslut om permanent införande av elchockvapen inom Polisen. Men beslut dröjer. Det handlar enligt utvecklingschef Anders Hall inte om något motstånd mot vapnet i fråga, utan om budget.

– Beslut om elchockvapen behöver hanteras med beaktande av beslutet om myndighetens budget. Hade det varit så att rikspolischefen inte tycker att elchockvapen är något vi ska ha skulle vi redan skrivit av frågan.

Saker att ta med i kalkylen är utbildningsfrågan, hur många medarbetarkategorier som ska få vapnet och takten på införandet.

Beslut tas troligen i början av 2021. Tidplan för utrullning om det blir ja vill Anders Hall inte spekulera i.

ECV

Ett elchockvapen skjuter iväg två små pilar som är förbundna med vapnet via tunna trådar. När pilarna går in i kroppen tappar man tillfälligt kontrollen av muskulaturen. Vapnet kan även användas genom att det trycks direkt mot kroppen utan att avfyra pilar.

Syftet är att minska det dödliga våldet, våldsnivån och skador på poliser och gärningsmän.

Källa: Polisen

Försöksverksamheten med elchockvapen, som pågått sedan 2018, förlängs i väntan på beslut. De lokalpolisområden, insatsenheter och den handräckningsgrupp som använder vapnet ska fortsätta med det. Det handlar om runt 700 poliser. Försöksperioden skulle ta slut 31 december 2020, men förlängs till 31 december 2021, eller till dess Polismyndigheten beslutar annat.

Varför ett helt år?
– Vi vill inte ta ifrån medarbetare utrustning som de har nytta av. Eftersom vi inte vet i vilken takt ett eventuellt införande kommer ske förlänger vi det ett år, i stället för att hatta med tre månader. Men finns det anledning att avbryta gör vi det, säger Anders Hall.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst