Annons
Annons

Fler med skyddad identitet inom rättsväsendet

Allt fler får skyddade personuppgifter. Hot mot anställda i rättsväsendet bedöms vara ett skäl. Poliser behöver få bättre möjligheter till anonymitet i yrkesutövningen. Det anser ingripandepolisen Anders.
8 december 2020, 07:23

– För mig som har barn blir det oerhört omständligt att ha kontakt med olika samhällsaktörer. Jag kan inte nyttja enkla internettjänster utan måste ringa om allt och få tag på någon som har behörighet att se våra uppgifter. Det tar enormt mycket tid, säger Anders som lever med skyddad identitet i form av sekretessmarkering.

Han är ingripandepolis och förundersökningsledare, och kommer i sin yrkesroll regelbundet i kontakt med nätverkskriminella. Det har gjort att han har fått hot riktade mot sig.

– Sekretessmarkeringen har jag fått dels för att jag är i en utsatt position, men också i förebyggande syfte.

Skyddet gör det svårare för andra att hitta uppgifter om Anders, men det blir också svårare för både honom och hans familj att leva ett normalt liv. Att ha konton i sociala medier är inte att tänka på. All post skickas via Skatteverkets förmedlingsservice i Göteborg, vilket gör att räkningar ibland inte kommer fram förrän efter två veckor.

För att skyddet ska fungera har även Anders fru och barn sekretessmarkering.

– Det leder till att de inte heller kan vara aktiva på sociala medier. Det blir problem för barnen i skolan med klasslistor, frånvarorapportering och inloggning i skolsystemen. Och jag är inte gärna med på foton på fester och liknande, där andra har öppna konton i sociala medier. Såväl för min egen som för familjens och festarrangörens skull, säger Anders.

Att svenskar lever med skyddade personuppgifter blir allt vanligare. Det finns inga siffror över yrkeskategorier, men ett skäl till ökningen bedöms vara att anställda i rättsvårdande myndigheter, som åklagare och poliser, i högre utsträckning än tidigare behöver skyddas.

– Vi ser samma sak för skattebrottsutredarna här på Skatteverket, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets folkbokföringsavdelning.

Den som får skyddade personuppgifter behöver anpassa sitt liv på olika sätt. Exakt hur är individuellt, enligt Ingegerd Widell. Men det krävs nästan alltid flytt till en ny bostad för att skyddet ska fungera.

– En person som ansöker om skyddade personuppgifter behöver medverka till att skyddet har effekt. Har personen exempelvis ett rätt ovanligt namn och är lätt att hitta på nätet så är det läge att överväga ett namnbyte.

Anders tycker att Polisen behöver utveckla sitt arbete när det gäller skydd av medarbetare. På så sätt skulle många sekretessmarkeringar kunna undvikas, menar han.

– Det borde finnas möjlighet att inte stå med sitt namn på anmälningar, tjänstekort och beslut. I stället skulle man kunna använda sitt u-nummer, som är kopplat till ens namn men där bara myndigheten vet vem man är. Det här är inte ett nytt problem.

Och det är knappast ett problem som kommer minska framöver, enligt Anders. Polisens satsning på att kartlägga nätverkskriminella är som att röra om i ett getingbo.

– Det är lätt att skrika efter hårdare straff när poliser blir hotade, men jag är inte säker på att det är rätt modell. Kännbara straff skapar också ilska. Då är det klart att Polisen får ta en större smäll.

Fotnot: Anders heter egentligen något annat.


Tre typer av identitetsskydd

Sekretessmarkering: Den lägre graden av skyddade personuppgifter. Försvårar för andra att ta del av personuppgifterna i folkbokföringsregistret. Uppgifterna markeras så att myndigheter gör en prövning innan de lämnas ut. Sekretessmarkering kan fås vid risk att utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Ansökan görs hos Skatteverket.

Skyddad folkbokföring: Har ersatt kvarskrivning. Ger starkare skydd än sekretessmarkering. Innebär att man folkbokförs i en kommun som man flyttat ifrån eller inte har någon koppling till. Den gamla adressen tas bort och den nya registreras inte i folkbokföringen. Skyddad folkbokföring ges när det finns särskilda skäl att anta att man kan utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier, exempelvis efter att ha vittnat i ett allvarligt brottmål eller om ett beslut om kontaktförbud inte antas ge tillräckligt skydd. Ansökan görs hos Skatteverket.

Fingerade personuppgifter: Används endast i undantagsfall. Innebär helt nya identitetsuppgifter, namn och personnummer. Den gamla identiteten tas bort ur folkbokföringsregistret. Man måste flytta till en ny, hemlig ort. Fingerade personuppgifter kan ges vid utsatthet för särskilt allvarlig brottslighet och hot till liv, hälsa eller frihet. Ansökan görs hos Polisen.


Vanligaste orsaken: Våld i nära relation

Det vanligaste skälet till skyddad identitet är våld i nära relation. Typexemplet är en kvinna som är hotad och förföljd av en man som hon har eller har haft en relation med.

Två grupper där det blivit vanligare med skyddad identitet är hedersrelaterade fall, där personer hotas och förföljs av släktingar, och personer i rättsvårdande myndigheter som utsätts för hot.

Källa: Ingegerd Widell, Skatteverket.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst