Annons
Annons

Går att hitta spanare externt

I början av november skrev Polistidningen om att polisregion Bergslagen avsåg att rekrytera personer utanför myndigheten för att funktionsutbilda dem till bland annat spanare. I artikeln förklarade Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef, att tanken var att externrekrytera inom områden där Polismyndigheten har svårt med kompetensförsörjning, och där externa sökande redan har den funktionsinriktade kompetens som efterfrågas. Enligt Niclas kunde rekryteringen tänkas ske från närliggande myndigheter, och han nämnde bland annat Tullverket.

Region Bergslagen har senare backat i frågan och meddelat att man pausar dessa planer. Personligen kan jag tycka det vore synd om det beror på en villfarelse om svårighet att få externa sökande med rätt kompetens. Tullverket har enligt min mening goda erfarenheter av ett liknande rekryteringsförfarande av spanare.

De nationella spaningsutbildningarna för poliser och tulltjänstemän är gemensamma. Instruktörerna är spanare från både tullkriminalens och Polisens spaningsenheter. Vidare genomförs dessa utbildningar med blandad personal från såväl Tullverket som Polisen vilket enligt min erfarenhet är väldigt uppskattat. Detta medför självfallet att metod och nomenklatur blir enhetlig. De båda yrkeskategorierna har därutöver i stort samma utrustning för yttre tjänst som spanare.

När det gäller den operativa tjänstgöringen så tjänstgör Tullverkets spanare hos tullkriminalen och med samma befogenheter som poliser inom ramen för förundersökning (Lag om straff för smuggling & Rättegångsbalken). De leds likt poliser av operativ gruppchef, spaningsledare/insatsledare och åklagare. Den operativa spaningen är likartad och i stort mot grov organiserad brottslighet. Gemensamma spaningsinsatser är vanligt förekommande.

Det skiljer däremot relativt mycket mellan uniformerad tjänstgöring och spaningsverksamhet hos Tullverket, vilket rimligtvis torde vara detsamma inom Polisen. Skillnaden mellan spaningstjänst hos Polisen och Tullverket är enligt min mening däremot minimal.

Tullverket har i närtid rekryterat extern personal till tjänst som spanare. Profilen för dessa tjänster ställde krav på erfarenhet av utbildning inom eller erfarenhet av brottsbekämpning. Krav på godkänd konflikthantering (inkl tjänstevapen) samt god erfarenhet av målinriktad spaning inom brottsbekämpande verksamhet. Spaningsgrupperna har numer flertalet poliser som sadlat om genom en kompletterande utbildning till tullinspektör med tjänst som spanare.

För Tullverkets del har det varit ett bra sätt att direktrekrytera kompetent personal för ökad numerär överlag, samt i fall där rekryteringsunderlaget varit litet men behovet stort. Utfallet och kompetensutbytet är uppskattat av såväl spaningsledning som enskilda spanare och ger den enskilde möjlighet att vidga sina vyer.

Med funktionsriktad polisutbildning (inkl aspiranttjänstgöring) så är jag övertygad om att en spanare från tullkriminalen med råge uppfyller den kompetens som krävs för motsvarande tjänst (NPS/NIGS) inom Polisen.

Stefan Nyblad
Insatsledare/Spaningsledare
Tullkriminalen Stockholm

SKRIV TILL OSS!
Vi publicerar normalt inlägg på maximalt 3 000 tecken inklusive mellanslag. Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna. Du får vara anonym, men redaktionen måste veta vem du är. Skicka helst inlägg per e-post till polistidningen@polistidningen.se

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst