ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Spelplanen har ändrats – behovet av högre löner består

Publicerad 2020-12-01

Ordförandeord Nu är det upp till bevis. I ännu en avtalsrörelse måste Polismyndigheten gå med på de krav som innebär att löneökningen för poliser fortsatt ligger högre än den procentuella löneökning som förhandlats fram för industrin och staten. Orsaken är enkel: högre löner behövs för att råda bot på polisbristen.

I ett läge där det fattas omkring 5 000 poliser* för att nå upp till målet om 26 200 poliser i slutet av 2024 är det viktigt att varken polisledning eller politiker släpper lönefrågan. Poliser lämnar fortfarande yrket i en omfattning de inte gjorde före omorganisationen 2015 och utbildningsplatser till polisprogrammen står fortfarande tomma varje gång en ny kull studenter tas in.

”Den ersättning poliser får för sitt samhällsbärande uppdrag är därför oerhört viktig.”

Fortsatta polissatsningar och satsningar på högre polislöner handlar om mer än att våra kollegor ska ha betalt för den breda kompetens de besitter och det stora ansvar de tar i ett alltmer komplext och utsatt yrke. Det handlar också om att få tillräckligt många att söka sig till yrket och att vilja stanna i yrket. Lyckas man inte med det tvingas samhället betala priset i form av högre nivåer av brottslighet och mänskligt lidande. Den ersättning poliser får för sitt samhällsbärande uppdrag är därför oerhört viktig.

För den enskilde polisen handlar lönen om att känna sig rätt värderad för det jobb och de uppoffringar man gör, och för de risker man tar. Lönen är ett incitament till att fortsätta att jobba i ett svårt och hårt yrke och att vilja utvecklas där – nu och i framtiden.

”Behovet av fler poliser, och därmed av högre löner, kvarstår.”

Polisförbundet har högt uppsatta mål för lönearbetet – även i den här avtalsrörelsen. Det har pandemin och samhällsekonomin inte ändrat på. Samtidigt är vi medvetna om att spelplanen har förändrats. Men behovet av fler poliser, och därmed av högre löner, kvarstår. Det framgår bland annat av våra två senaste medlemsundersökningar:
• Sju av tio poliser anser att deras avdelning/enhet inte har tillräcklig bemanning för att klara verksamhetens krav.
• Åtta av tio anser att högre lön hör till de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket.
• Fyra av tio gör aktivt något för att planera för ett liv utanför Polismyndigheten.

”För även om vi hört polisstudenter säga i tv på bästa sändningstid att lönen inte har så stor betydelse så vet vi att den kommer att få det.”

Vi behöver varenda kollega vi har, och kan få, på samma sätt som samhället behöver varenda en av sina poliser och att fler söker sig till yrket. Den som hävdar att högre löner inte skulle vara viktigt får svårt att hitta argument. För även om vi hört polisstudenter säga i tv på bästa sändningstid att lönen inte har så stor betydelse så vet vi att den kommer att få det. Och vi vet att det finns de som aldrig kommer att intervjuas i egenskap av polisstudenter för att de inte har råd att gå ner i lön och sadla om från det de jobbar med i dag.

Polisyrket är inget kall. Det är ett yrke där man – precis som i andra yrken – ska ha en lön som utgör en rimlig ersättning för det man gör. Den som inte får det riskerar att tröttna på att jobba och slita, utsätta sig för risker och i många fall till och med offra sitt privatliv för samhällets bästa. Därför måste det samhällsviktiga uppdraget att hjälpa, skydda och ställa tillrätta avspeglas i lönen.

*Fotnot: Siffran har uppdaterats sedan texten skrevs.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet