Annons

Annons

Spelplanen har ändrats – behovet av högre löner består

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

I ett läge där det fattas omkring 5 000 poliser* för att nå upp till målet om 26 200 poliser i slutet av 2024 är det viktigt att varken polisledning eller politiker släpper lönefrågan. Poliser lämnar fortfarande yrket i en omfattning de inte gjorde före omorganisationen 2015 och utbildningsplatser till polisprogrammen står fortfarande tomma varje gång en ny kull studenter tas in.

Den ersättning poliser får för sitt samhällsbärande uppdrag är därför oerhört viktig.

Fortsatta polissatsningar och satsningar på högre polislöner handlar om mer än att våra kollegor ska ha betalt för den breda kompetens de besitter och det stora ansvar de tar i ett alltmer komplext och utsatt yrke. Det handlar också om att få tillräckligt många att söka sig till yrket och att vilja stanna i yrket. Lyckas man inte med det tvingas samhället betala priset i form av högre nivåer av brottslighet och mänskligt lidande. Den ersättning poliser får för sitt samhällsbärande uppdrag är därför oerhört viktig.

För den enskilde polisen handlar lönen om att känna sig rätt värderad för det jobb och de uppoffringar man gör, och för de risker man tar. Lönen är ett incitament till att fortsätta att jobba i ett svårt och hårt yrke och att vilja utvecklas där – nu och i framtiden.

Behovet av fler poliser, och därmed av högre löner, kvarstår.

Polisförbundet har högt uppsatta mål för lönearbetet – även i den här avtalsrörelsen. Det har pandemin och samhällsekonomin inte ändrat på. Samtidigt är vi medvetna om att spelplanen har förändrats. Men behovet av fler poliser, och därmed av högre löner, kvarstår. 

Det framgår bland annat av våra två senaste medlemsundersökningar:

  • Sju av tio poliser anser att deras avdelning/enhet inte har tillräcklig bemanning för att klara verksamhetens krav.
  • Åtta av tio anser att högre lön hör till de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket.
  • Fyra av tio gör aktivt något för att planera för ett liv utanför Polismyndigheten.
För även om vi hört polisstudenter säga i tv på bästa sändningstid att lönen inte har så stor betydelse så vet vi att den kommer att få det.

Vi behöver varenda kollega vi har, och kan få, på samma sätt som samhället behöver varenda en av sina poliser och att fler söker sig till yrket. Den som hävdar att högre löner inte skulle vara viktigt får svårt att hitta argument. För även om vi hört polisstudenter säga i tv på bästa sändningstid att lönen inte har så stor betydelse så vet vi att den kommer att få det. Och vi vet att det finns de som aldrig kommer att intervjuas i egenskap av polisstudenter för att de inte har råd att gå ner i lön och sadla om från det de jobbar med i dag.

Polisyrket är inget kall. Det är ett yrke där man – precis som i andra yrken – ska ha en lön som utgör en rimlig ersättning för det man gör. Den som inte får det riskerar att tröttna på att jobba och slita, utsätta sig för risker och i många fall till och med offra sitt privatliv för samhällets bästa. Därför måste det samhällsviktiga uppdraget att hjälpa, skydda och ställa tillrätta avspeglas i lönen.

*Fotnot: Siffran har uppdaterats sedan texten skrevs.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst