Annons

Annons

Fler ska jobba hemma

Från i går, 10 januari, gäller nya direktiv för arbete hemifrån inom Polisen. Om inte fysisk närvaro på jobbet är nödvändigt ska man jobba hemifrån, och ges förutsättningar för det.
11 januari 2021, 10:08

Regeringen uppdaterade i december riktlinjerna för hemarbete på myndigheter för att hindra smittspridningen. Polismyndigheten har för avsikt att rätta sig efter skärpningarna. Fram till 1 juli 2021 ska så många som möjligt arbeta hemifrån.
– Vi har ett annat läge nu, säger Olov Augrell, chef för arbetsmiljö och hälsa inom Polisen.

Olov Augrell.
Olov Augrell, chef för arbetsmiljö och hälsa inom Polisen

Han står själv bakom regelverket för arbete hemifrån som tagits fram tidigare och är utformat enligt fem kategorier. Från att inte arbeta hemifrån alls till att arbeta hemifrån på heltid under en längre tid.
– I våras var det främst riskgrupper som ingick i kategori fem. Nu har vi en annan situation och vi ska arbeta hemma för att stoppa smittspridning, säger han.

Riktlinjerna för hemarbete och hur de har tolkats har tidigare fått en del kritik. Sent i höstas gjorde skyddsorganisationen i region Bergslagen en anmälan inom ramen för 6:6A, som senare drogs tillbaka till förmån för en riskbedömning.  Anmälan handlade om att utredare som ville och kunde arbeta hemifrån inte fick låna hem skärmar. Flera utredare hade, i kontakt med skyddet, vittnat om att det var svårt att få jobbet gjort endast med den lilla skärmen på bärbara datorn.
”Som en följd väljer medarbetare de facto att inte arbeta hemifrån eftersom de upplever att det inte går att jobba effektivt med bara en bärbar dator och dess lilla bildskärm och att man därför inte kan möta kraven på arbetsprestation”, skriver skyddsorganisationen i sin begäran om arbetsmiljöåtgärd.

I svaret från arbetsgivaren står att kategori fem, som får ta hem utrustning som skärmar och dockningsstationer ”omfattar medarbetare i riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens kriterier gällande Covid-19, och som av hälsoskäl behöver arbeta hemifrån heltid under en längre period dvs. under flera månader i följd”.

Olov Augrell säger att det enda som hittills egentligen reglerat möjligheten att få ta hem utrustning är i vilken omfattning man arbetar hemifrån, inte huruvida man ingår i riskgrupp eller inte.
– Med utredare ser jag visserligen en annan problematik som rör sekretessen. För att kunna sitta hemma med vissa uppgifter krävs i princip ett låst rum så att familjemedlemmar inte ska råka ta del av sekretessbelagt innehåll, säger han.

Det är chefer med arbetsmiljöansvar som ska stå för bedömningen om arbetet kan genomföras hemma. Men uppmaningen är att så många som möjligt ska göra det fram till sommaren.

Alla regioner och avdelningar ska analysera vilka konsekvenser beslutet får ur ett verksamhetsperspektiv fram till den 1 juli 2021. Detta ska sedan redovisas för stabschefen för nationella särskilda händelsen senast den 21 januari. Den sista i varje månad ska det också redovisas till Arbetsgivarverket hur stor andel av myndighetens anställda som arbetar hemifrån.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst