ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Carl Svane har svårt att se hur antagningskriterierna inte kan vara diskriminerande. Foto: Privat

Polis DO-anmäler adhd-spärren

Publicerad 2021-01-14

Aktuellt Varbergspolisen Carl Svane har DO-anmält Polismyndigheten för att personer med NPF inte kan bli poliser.
– Det handlar inte om att de ska få något frikort, bara att de ska få en ärlig chans som alla andra, säger han.

Diskriminering…

…är olagligt. Kortfattat definieras diskriminering som att någon missgynnas eller kränks på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Källa: Diskrimineringsombudsmannen

DO genomför i skrivande stund en tillsyn av Försvarsmakten avseende samma fråga. Även i deras kriterier för rekrytering sållas personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) bort per automatik. Ytterligare ett tillsynsärende, riktat mot Rekryteringsmyndigheten, är vilande i väntan på vad det ska ge för resultat.

Att Carl Svane valt att engagera sig i frågan har dels att göra med honom närstående personer, både privat och genom hans engagemang i föreningslivet, med polisdrömmar. Personer som också har diagnoser som adhd och add. Han säger också att han i jobbet känner flera utmärkta poliser som han tror har adhd eller add.
– Många som lever med det här har ju lärt sig att hantera det på ett väldigt bra sätt. Jag har flera gånger funderat över min egen situation då jag har flera karaktärsdrag för NPF, även om jag aldrig fått någon diagnos, säger han.

Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten har, i de pågående ärendena, ombetts att svara på ett antal frågor som DO ställt. Försvarsmakten tillfrågas bland annat om deras uppfattning är att en person som någon gång har fått vissa NPF-diagnoser inte under några som helst förutsättningar kan vara kapabel att tjänstgöra. Och i så fall varför. Rekryteringsmyndigheten har fått frågor om vilka svarsalternativ en sökande får i samband med att den tillfrågas om NPF-diagnoser. DO undrar också om den sökande får möjlighet att besvara frågan ”utifrån sin individuella situation”.

Polisens egen motivering till varför personer med NPF-diagnoser sållas bort är bland annat att ”polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar. Poliser får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet.”

I höstas lyfte Sverigedemokraterna frågan i riksdagen om att öppna upp ansökan till polisutbildningen för personer med adhd. Inrikesminister Mikael Damberg svarade då att några sådana planer inte finns.

Carl Svane menar att adhd och add kan se ut på så många olika sätt.
– Jag har svårt att se att man kan komma till något annat beslut än att man måste revidera de här antagningskriterierna och att de är diskriminerande, säger han.

Läs intervjun från 2017 med ”Anders” som är polis med adhd här.