ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Strid om andningsskydd till poliser

Publicerad 2021-01-20

Andningsskydd. Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Pixabay.

Aktuellt Att poliser ska köra bil och hantera psykiskt sjuka iförd skyddsmask 90 är helt verklighetsfrämmande, enligt huvudskyddsombudet Björn Johnsson. Han kräver att poliser i yttre tjänst ska få andningsskydd och visir.

Polismyndigheten delar redan ut andningsskydd och visir till utredare och forensiker som de kan använda i samband med förhör och brottsplatsundersökningar. Men poliser i yttre tjänst är hänvisade till skyddsmask 90. Åtminstone i större delen av landet.

Björn Johnsson.

– En region som har stuckit ut är Mitt. Där beslutade man redan i september att poliser i yttre tjänst skulle få tillgång till andningsskydd och visir, säger Björn Johnsson som själv är verksam i Väst som regionalt samordnande huvudskyddsombud.

Han tycker att resten av myndigheten borde följa Mitts exempel, men har fått nej när han tagit upp frågan med arbetsgivaren i sin egen region. Arbetsgivaren hänvisar till ett utlåtande från myndighetens specialister inom farliga ämnen, Expertgrupp CBRNE. Gruppen framhåller att polisens personliga skyddsutrustning, det vill säga heltäckande regnställ, skyddshandskar och skyddsmask 90, är framtagen för en polisiär kontext med risk för våld och dåligt väder.

munskydd eller andningsskydd?

  • Munskydd – syftar till att minska risken för överföring av smittsamma partiklar från bäraren till personer i omgivningen.
  • Andningsskydd – syftar till att skydda bäraren från smittsamma partiklar från omgivningen.
  • Andningsskydd finns i tre klasser FFP1, FFP2 eller FFP3, där FFP3 har den högsta filtreringsgraden. Polismyndigheten har köpt in skydd av klassen FFP2 och FFP3.

Källa: Läkemedelsverket och Polismyndigheten.

De andningsskydd och visir som myndigheten har köpt in bör däremot användas i ”kontrollerade miljöer”, till exempel i förhör ”på en polisstation med en medgörlig förhörsperson”. Skydden är nämligen känsliga för yttre våld och fukt.

Skyddsombudet Björn Johnsson är av en annan åsikt och har vänt sig till Arbetsmiljöverket med krav på att poliser i yttre tjänst och arrestantvakter ska få tillgång till andningsskydd och visir. Det är yrkesgrupper som inte kan hålla avstånd vare sig till varandra eller till tredje man, påpekar han.
– I de bästa av världar får poliser veta i förväg att de ska transportera en person med symptom på covid-19 så att de kan sätta på sig skyddsmask 90 och handskar. Men de kan lika gärna bli smittade av någon utan märkbara symptom eller av kollegan som sitter bredvid i bilen. Då är det väl bättre att de har tillgång till ett andningsskydd som de kan bära så ofta som möjligt.

Att sätta på sig skyddsmask 90 så fort man sätter sig i bilen är inget alternativ, enligt honom.
– Den är hemsk att jobba i under lång tid. Och att köra bil med den på sig är inte trafiksäkert. Sedan är ju polisen i praktiken första linjen i vården av psykiskt sjuka. Att bemöta dem iförd skyddsmask 90 sänder knepiga signaler.
Men om andningsskydden ändå inte skyddar för att de används fel, blir fuktiga eller hamnar på sniskan under ingripanden. Ger de inte bara falsk trygghet då?
– Att använda andningsskydd är inte hjärnforskning. De används av hela vår omvärld, inklusive poliser i andra länder. De rekommenderas av WHO och av Folkhälsomyndigheten. När vi levererar in människor till akutmottagningar och psykiatri möts vi av personal som har de här skydden på sig. Vi hinner inte vänta på fullständig evidens för att skydden fungerar för poliser utan måste agera nu.

Han menar att Polisen annars kan bli den svaga länken i samhällets arbete mot smittan.
– Svensk polis riskerar att bli en trojansk häst om vi inte gör vårt yttersta för att skydda oss mot smittan och för att inte sprida den vidare.

Parallellt med Björn Johnssons regionala begäran till Arbetsmiljöverket har Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson vänt sig till arbetsgivaren i en liknande fråga. Den gäller Polisens nationella förarutbildning, PNF, som är en av de fortbildningar som fortsätter trots pandemin.

Patrik Danielsson. Foto: Emma Eneström

Patrik Danielsson vill att både deltagare och instruktörer ska använda andningsskydd av klass FFP2 när de sitter i bilarna.  ”Att genomföra PNF med instruktörer och kursdeltagare som helt saknar skyddsutrustning, i ett kraftigt begränsat utrymme som omöjliggör distansering och med ventilation som cirkulerar luften i kupén, är inte försvarbart och måste omprövas omgående”, skriver han i begäran.

Arbetsmiljöverket genomför en inspektion med anledning av Björn Johnssons begäran i dag den 20 januari. Patrik Danielsson vill ha svar på sin begäran från arbetsgivaren senast 21 januari.