Annons

Annons

Civila får fortsätta knacka dörr

Det blev inget förbud mot att använda civilanställda i riskmiljöer. Arbetsmiljöverket avslår kraven från den polisiära skyddsorganisationen.
4 februari 2021, 10:29

– Jag är jäkligt besviken över att man inte riktigt tar oss på allvar, kommenterar Roger Östergren, polis och regionalt huvudskyddsombud i Stockholm.

I slutet av förra året skickade han in en så kallad 6:6 a-begäran till Arbetsmiljöverket. Där krävde han att Polisen i region Stockholm ska sluta använda civilanställda i sammanhang där det finns påtaglig fara för hot och våld. Som exempel nämner han förhör i arrest- och jourmiljö, dörrknackning och husrannsakningar. Han anser att civila saknar den utbildning, utrustning och kompetens som krävs för den typen av polisiära arbetsuppgifter.

Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud i Stockholm.
Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud i Stockholm

– Vissa undrar om vi menar att civila forensiker inte ska kunna åka ut på en husrannsakan för att ta en dator eller en telefon. Visst ska de det, men då ska det vara två poliser med för att säkra.

Men Arbetsmiljöverket säger alltså nej till hans krav. Underlaget i ärendet ger inte stöd för ett förbud, enligt myndigheten. Det har till exempel inte kommit fram särskilt många tillbudsrapporter som rör civila i riskmiljöer.

Samtidigt ser Arbetsmiljöverket brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga hot och våld mot personalen. På nationell nivå utgår Polismyndigheten från att det görs riskbedömningar lokalt, men man har inte säkerställt detta. ”Denna brist är inte bara begränsad till civilanställda utan omfattar även poliser”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut, och flaggar för att man kommer att dra igång ett särskilt granskningsärende på detta tema.

Enligt Roger Östergren kan seriösa riskbedömningar bara leda till en slutsats.

– Görs de korrekt kommer man se att det inte ska vara några civila i de här miljöerna. Men i tider av polisbrist snävar man in i kurvorna och sätter in civila för att få verksamheten att gå runt. Cheferna tvingas sätta verksamhetsansvaret före arbetsmiljöansvaret.

Det fanns ytterligare två krav i Roger Östergrens begäran: För det första att Polismyndigheten skapar en tydlig arbetsbeskrivning med begränsningar för vad civilanställda får göra. För det andra att arbetsgivaren utreder vilken kompetens som krävs för vilka uppdrag inom polisen. Arbetsmiljöverket avslår även dessa krav.  Det är frågor som ligger inom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, enligt myndigheten.

Roger Östergren tycker att det är förvånande att arbetsgivaren ges så stor frihet att använda civila. När det gäller polisaspiranter är regelverket väldigt strikt, enligt honom.

– De har ändå gått en utbildning på två år och får bära tjänstevapen och batong. Men om de ska ut och jobba så måste de ha med sig två handledare. Skickar du ut två aspiranter på egen hand blir det liv i luckan. Men att skicka ut två civila går tydligen bra.

Som Polistidningen har skrivit tidigare menar arbetsgivarsidan att problematiken med civila i riskmiljöer hanteras genom kontinuerliga riskbedömningar och att nyanställda civila får en introduktionsutbildning om hot och våld.  Kravet om ”en tydlig arbetsbeskrivning med begränsningar för civilanställda” har arbetsgivaren avvisat med hänvisning till att frågan utreddes redan 2015. Det var då en lagändring gav civilanställda utökade befogenheter, bland annat att hålla så kallade 24:8-förhör i arrest- och jourmiljö.

Pär Renberg företräder fackförbundet ST som organiserar många civila utredare inom Polisen. Han är kritisk till att skyddsombuden från Polisförbundet har drivit den här frågan utan att involvera de civila facken. Han har inget emot att man ser över arbetsmiljön för både civila och poliser, men tycker att begäran har fått en konstig vinkling.

– Läser man mellan raderna ser det snarare ut som att man försöker utestänga civila från vissa arbetsuppgifter som bara poliser ska få göra.

Även i region Syd har huvudskyddsombuden från Polisförbundet gått in med en begäran till Arbetsmiljöverket. Men i det ärendet har det inte kommit något beslut ännu. Roger Östergren överväger att överklaga beslutet gällande region Stockholm, men har inte bestämt sig.

– Vi får se om Arbetsmiljöverket kommer med några påbud mot Polisen centralt som vi tycker är tillräckliga.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst