ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Så här blir vi inte fler

Publicerad 2021-02-15

Insänt Jag har en vän och kollega, L, som jobbat som civilt polisanställd under många år i region Syd. För två år sedan ville hon förverkliga drömmen att bli polis. Ett bra val tycker jag då hon hade blivit en riktigt bra och driven kollega. Den där man kan tänka sig att köra radiobil med när det verkligen brinner till, den där kollegan.

L var vid antagningen 40 år. Mamma till två barn i lägre skolåldern, gift, har hus i södra Skåne. Hon sökte och kom in på första försöket. Polisutbildningen i Malmö blev hennes lärocenter men till sin förvåning och besvikelse fick L Stockholm södra som aspirant- och anställningsplacering. Enligt HR en placering gjord på bedömningen av meritvärde.

Redan innan L påbörjat sina studier visste hon att det skulle bli svårt att kunna utföra sin aspiranttjänstgöring 70 mil hemifrån. HR informerade om att elever kunde byta platser sinsemellan men Polismyndigheten skulle inte hjälpa till med något byte. L valde trots detta att påbörja studierna då drömmen och drivet att bli polis var just då viktigare än aspiranten. Hoppet ställdes till att det skulle lösa sig fram till studietidens slut, januari 2021.

Två år har gått, L klarade sina studier utmärkt. Hon är godkänd, examen stundade 15 januari, hon var klar för aspiranten. Förutom att L inte kommer göra sin aspiranttjänstgöring. Ingen ville byta aspirantplats. HR vägrar fortfarande hjälpa till med ett byte, de erbjuder endast uppskjuten start. Barn, make, livet i Skåne gör det svårt, för L omöjligt, att flytta till Sthlm, göra aspiranten, för att sedan försöka få en anställning i region Syd.

Den 18 januari gick L tillbaka till sin civila anställning som operatör på RLC Syd.

”I mina ögon är det sorgligt, för vi har just mist en av de bästa. En som verkligen hade gjort skillnad men som inte är villig att offra privatlivet för att gå myndighetens fyrkantighet till mötes.”

Polisutbildningen fyller i dag inte sina platser. De platser som
fylls upp har ett stort antal avhopp under studietiden. Elever klarar inte sina examinationer, elever får uppskjuten skolgång eller flyttar fram aspiranttjänstgöringen av olika anledningar. Platser i region Syd finns till L men Polismyndigheten väljer att ha två tomma platser i stället för en. Varför insistera på att neka ett byte, Stockholm hade inte fått behålla L som anställd ändå?

Vissa som läser det här tänker kanske: detta visste hon när hon sökte, håll ut i sex månader, skyll dig själv m.m. Men har vi verkligen råd att tänka så?

Vårt samhälle förändras. Platserna på polisutbildningen kommer stå fortsatt tomma om ovilligheten att skapa en attraktiv studie- och arbetsplats kvarstår och nu står vi här med färre aspiranter än tänkt. Men vissa av dessa tomma platser hade kunnat fyllas om det inte vore för Polismyndighetens ovilja.

I mina ögon är det sorgligt, för vi har just mist en av de bästa. En som verkligen hade gjort skillnad men som inte är villig att offra privatlivet för att gå myndighetens fyrkantighet till mötes. Vi har alltså en, redan anställd, civil medarbetare med en polisexamen från polisutbildningen som vi inte tar tillvara på. Hur kan det ens vara möjligt?

Nej, Polismyndigheten. Så här skapar vi inte en attraktiv arbetsplats, så här blir vi inte fler till 2024. Varje polis behövs!

Anna Palmblad
Polisinspektör, region Syd

REPLIK

Polisen arbetar dygnet runt, årets alla dagar, i hela Sverige. En prioriterad del i polisens brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete är att stärka den lokala närvaron i polisregionerna. Samtidigt som vi vill möta olika önskemål som kommer in från studenter så långt det är möjligt har den tidigare antagningsprocessen enbart medgett byten när två studenter i samma antagningsomgång är överens om ett byte, för att säkerställa tillgången av poliser i hela landet. Genom den nya antagningsprocessen som startade 2020 kan den sökande nu redan i samband med antagning till utbildningen välja bland lediga platser och tilldelas ett preliminärt placeringsbeslut i valt polisområde. Om polisområdet där den studerande önskar sin placering redan är fullt finns möjlighet att välja en senare utbildningsstart för att få önskad placering. Vår förhoppning är att fler studenter med denna förändring ska få sina önskemål uppfyllda samtidigt som vi kan säkerställa den lokala närvaron.

Anders Henckel
Gruppchef för aspirantutbildningen