Annons
Annons

”Vi kommer bara öka och öka”

Efterfrågan på privat säkerhet kommer inte att minska när Polisen växer. Det säger Joakim Söderström, polisen som blev vd för organisationen Säkerhetsbranschen. – Att myndigheten nyanställer tio tusen kommer inte ge avsedd effekt om inte de grundläggande problemen åtgärdas först.
Efterfrågan på privat säkerhet kommer inte att minska när Polisen växer. Det säger Joakim Söderström, polisen som blev vd för organisationen Säkerhetsbranschen. – Att myndigheten nyanställer tio tusen kommer inte ge avsedd effekt om inte de grundläggande problemen åtgärdas först.

Säkerhetsbranschen fick upp ögonen för Joakim Söderström när han jobbade som polis och var nationellt ansvarig för Polisens kamerabevakning. Då var han ofta ute i media och förespråkade fler poliskameror och ett mer tillåtande regelverk.

Därifrån gick du till ett toppjobb i branschen som säljer just bevakningskameror. Ser du något problem med det?
– Nej, bevakningskameror är bara en liten del av vår totala verksamhet och mitt arbete är inte att sälja kameror.

Hans drivkraft som polis var att ge kollegorna ett bra verktyg för att lagföra kriminella.

– Det började redan 2015 när jag arbetade i staber för olika särskilda händelser och såg vilken stor nytta vi hade av kamerorna. Och sedan växte verksamheten från några kameror i Malmö, vidare till hela Skåne och därefter blev jag placerad på Noa som nationellt ansvarig.


joakim söderström

Ålder: 36.
Jobbar som: Vd för organisationen Säkerhetsbranschen sedan 2018.
Bor: Malmö.
Familj: Fru och tre barn.
Månadslön: 137.000 i månaden.
Fritidsintressen: Böcker, sportskytte och aktieinvesteringar.

Företagen i säkerhetsbranschen har haft en boom på senare år och omsätter nu drygt 90 miljarder per år, vilket kan jämföras med Polismyndighetens anslag på 30,5 miljarder för 2021. Med sina närmare 50 000 medarbetare överträffar branschen också Polismyndigheten när det gäller personalstyrka.

Vissa oroar sig för att privata säkerhetsföretag ska ta över allt fler av Polisens uppgifter. Mest omdiskuterade är kanske de ordningsvakter som numera fotpatrullerar på gator och torg i många städer. De kommer troligen också få ökad förmåga och fler befogenheter framöver. Polismyndigheten överväger att förlänga deras utbildning. En statlig utredning tittar på om de ska få börja transportera frihetsberövade. Dessutom diskuteras det om ordningsvakter ska få bära oc-sprej och ha tillgång till Rakelsystemet.

Är ordningsvakter på väg att bli någon slags halvpoliser?
– Så skulle man kunna beskriva det. Genom att stärka ordningsvakters befogenheter och professionalisera dem ytterligare, så tar man ju steg närmare den kapacitet och funktion som poliser har. Som före detta polis kan jag tycka det är synd att polisprofessionen inte värderas högre och att man inte tagit de varningstecken som funnits på allvar. Sverige behöver välutbildade och närvarande poliser nu mer än någonsin.

Men han ser det inte så mycket som ett val mellan poliser och vakter.

– Det är ett val mellan att inte ha någon på plats alls eller att ha en vakt – och då är valet enkelt.

Arbetet med att bygga upp Polisens kamerabevakning ledde Joakim Söderström vidare till säkerhetsbranschen.

En kartläggning som Svenska Dagbladet gjorde förra året visade att säkerhetsföretag allt oftare gör hela brottsutredningar på uppdrag av kunder. Enligt Joakim Söderström handlar det om ett hundratal utredningar per år som görs i privat regi.

– Vi kan till exempel kopplas in när utredningen är för känslig för att bli offentlig eller när Polisen lagt ner en utredning trots gott bevisläge eller mycket kvar att utreda. Vi kan i många fall leverera en komplett utredning som kan ligga till grund för åklagarens stämningsansökan.

Han märker att kunderna ofta vill ha hjälp med mer kvalificerad brottslighet.

– Det kan handla om anställdas ekonomiska brottslighet eller företagsspionage. Utredningarna görs ofta av erfarna före detta poliser.

Ser du något problem med att vissa kan köpa sig en privat topputredare medan andra står där med ett beslut om nedlagd förundersökning?
– Både ja och nej. I den bästa av alla världar hade jag gärna sett att Polisen mäktade med att utreda alla 1,5 miljoner brott som årligen anmäls, men utifrån min erfarenhet som fu-ledare tror jag det skulle krävas ett totalt paradigmskifte inom utredningsverksamheten. Därför tycker jag det ändå är bra att det finns alternativa sätt att få sin sak utredd. Alternativet är – som i fallet med vakterna – att inte få någon hjälp alls.


säkerhetsbranschen i siffror

Branschen består av 1 441 företag som omsätter drygt 90 miljarder kronor. Antalet anställda är närmare 47 500.

Säkerhetsbranschen är också namnet på en förening med 505 medlemsföretag där Joakim Söderström är vd.

Föreningen arbetar ”för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige”.

Källa: Föreningen Säkerhetsbranschen

Fast de som betalar för en privat ”polis” kanske blir mindre intresserade av att bidra till den vanliga polisen?
– Polisen finansieras genom statlig skatt. Det är inte ett fritt val att vara med och finansiera det allmänna. Sedan är det bara de brottsbekämpande myndigheterna som får utöva de tvångsmedel som ibland krävs, så i de fallen kopplas Polisen ändå alltid in.

Polismyndighetens mål till 2024 är att öka antalet anställda med 10 000 jämfört med 2015. Men Joakim Söderström tror inte att tillväxten kommer att minska efterfrågan på säkerhetsbranschens tjänster.

– Dels kommer en stor del av branschens omsättning från teknisk säkerhet som brandlarm och lås som inte påverkas av om Polisen växer. Dels är jag tyvärr inte övertygad om att Polisens tillväxt kommer innebära någon signifikant förbättring av resultaten.

Han anser att svensk polis har några av de allra mest välutbildade och kompetenta poliserna i världen. Trots det presterar myndigheten som helhet klart under vad man kan förvänta sig, enligt honom. Och ingen ställer sig frågan ”Varför?”. Han menar att skälet till det i mångt och mycket stavas brister i ledning och styrning, kultur  och prioriteringar.

– Polisen lider otvivelaktigt av underbemanning men är det hela förklaringen? Tar man tillvara på de ursprungliga 30 000 anställda på bästa sätt? Hur ser prioriteringen ut mellan kärnverksamheten å ena sidan och stöd och administration å andra sidan? Har man effektiva arbetsprocesser fria från onödig byråkrati?

Så Polisens tillväxt 2024 kommer bli en besvikelse enligt dig?
– Ja, i vart fall för medborgarna och politikerna. Precis som efter polisreformen 2015 förväntar sig politikerna resultat, särskilt som man har investerat tiotals miljarder. I takt med att förbättringarna uteblir tror jag att vi under 2026–2027 kommer få se politiker som flyttar sitt fokus från kvantitet till innehåll och kvalitet. Då kan förändringsresan börja på riktigt. Under tiden kommer säkerhetsbranschen bara öka och öka.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser