Annons
Annons

Pan: Inget som tyder på etnisk diskriminering

Polisstudenten stängdes av för att hon förlorat sin säkerhetsklass. Facket överklagade och menade att hennes utländska bakgrund kan ha spelat in. Nu står det klart att hon inte får komma tillbaka till skolan.
10 mars 2021, 09:21

I höstas när studenten var klar med aspiranten fick hon beskedet att hon inte får fortsätta polisutbildningen. Anledningen var ett beslut från Polismyndigheten att hon inte kan vara placerad i säkerhetsklass.

 

Polisförbundet överklagade till personalansvarsnämnden, Pan, vilket vi skrivit om tidigare. Förbundet menade att bara för att man förlorar sin säkerhetsklass innebär det inte per automatik att man kan förlora sin utbildningsplats. Det är i stället de faktiska omständigheterna som ska avgöra. Varken facket eller studenten säger att de vet varför hon blev av med säkerhetsklassningen.

Man menade också att det som var kvar av utbildningen, att skriva en akademisk promemoria, inte var något säkerhetshotande. Dessutom menade förbundet att avstängningen skulle kunna grunda sig på att studenten har annan etnisk bakgrund än svensk, och skulle kunna vara etnisk diskriminering. Hon bär exempelvis huvudduk.

Myndigheten menar å sin sida att skälen till att studenten inte kan vara placerad i säkerhetsklass är sekretessbelagda. Man anser vidare att det förhållandet att en person inte bedöms vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt är tillräckligt för att stänga av. Myndigheten menar också att det inte finns några belägg för att hon skulle ha diskriminerats.

Pan avslår fackets överklagan eftersom studenten inte längre uppfyller kravet om säkerhetsklass och därför är ”olämplig för fortsatt utbildning”. Man menar också att det inte finns något som tyder på att hon skulle ha diskriminerats.

Polismyndigheten vill inte kommentera ärendet vidare, utan hänvisar till beslutet som refereras ovan.

Polisförbundets jurist Jonas Wiberg:
– Det är anmärkningsvärt att de inte vill berätta vad som läggs henne till last, mer än att hon inte är i säkerhetsklass.

Är det inte tillräckligt att veta att hon förlorat säkerhetsklassningen?
– Nej, det är det inte. Vi vill veta varför. Sekretesslagstiftningen står inte över rätten till en rättvis prövning enligt Europakonventionen, säger han.

Ni menade att avstängningen skulle kunna vara etnisk diskriminering. Det är allvarligt, hur går ni vidare med det?
– Med anledning av Pans beslut är den frågan inte längre aktuell.

Polisförbundets ledamot i Pan, Tomas Stjernfeldt, var skiljaktig i nämndens beslut om avstängningen. Beslutet kan inte överklagas.


Säkerhetsklasser

En polis placeras i säkerhetsklasserna 1, 2 eller 3. De flesta hamnar i klass 3. Skillnaden beror på i vilken omfattning man får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Källa: Polisen

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst