Annons
Annons

”Viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund”

Transportarbetarförbundet gjorde fel som uteslöt en aktiv sverigedemokrat ur förbundet. Det enligt tingsrätten. I Polisförbundet finns inget hinder för SD-politiker att vara medlemmar, men däremot för att ha förtroendeuppdrag. (Uppdaterad)
23 mars 2021, 14:14

Tingsrätten slog i början av mars fast att Transportarbetarförbundet gjorde fel som uteslöt en medlem för att denne hade uppdrag för SD i kommunfullmäktige. Transport motiverade uteslutningen med att medlemmen bröt mot förbundets stadgar enligt vilka man ska verka ”för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde”.

Tingsrätten ansåg dock inte att Transport kunnat visa att medlemmen brutit mot stadgarna.

Transportarbetarförbundets nolltolerans mot aktiva sverigedemokrater som medlemmar är en ovanligt hård linje. Men flera förbund har tidigare gått ut med att det inte går att vara förtroendevald i både SD och facket. Däribland Polisförbundet.

År 2014 kommunicerade Polisförbundet ut i organisationen att ”om en förtroendevald hos Polisförbundet samtidigt är aktiv i Sverigedemokraterna kommer vi att uppmana denna att avsäga sig sitt uppdrag. Gör han eller hon inte detta kommer ärendet att hanteras i förbundsstyrelsen. Vi anser att uppdragen inte är kompatibla”.

Som anledning hänvisade man till att SD står för en människosyn som ”står i direkt motsats till förbundets grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt”. Däremot var man tydlig med att SD skulle bjudas in i debatter på samma sätt som de andra partierna i egenskap av valda parlamentariker.

I samband med domen mot Transport fick Polisförbundet frågan av tidningen Arbetsvärlden om det går att kombinera förtroendeuppdrag inom Polisförbundet med förtroendeuppdrag i SD.

I svarsunderlaget meddelar förbundet att ”det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars värdegrund bedöms oförenlig med vår, vilket Sverigedemokraterna är ett exempel på”. Men man skriver också att det är medlemmarna som väljer sina företrädare på årsmötet och att frågan aldrig har varit uppe till prövning.

Då Polistidningen uppfattar att formuleringen i svarsunderlaget skiljer sig något från budskapet 2014 frågade vi om man har ändrat sin syn på Sverigedemokraterna, alternativt anser att partiet har förändrats. Polisförbundets förste vice ordförande Tomas Stjernfeldt svarar på mejl.

”Nej, vi har hittills inte haft anledning att ompröva vår ståndpunkt.”

”Vi har inte, och har aldrig haft, en stadgereglering riktad mot organisationer eller politiska partier. Däremot är det viktigt att man delar Polisförbundets värdegrund och arbetar i enlighet med våra stadgar. Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.”

Medveten om att ni ännu inte ställts inför dilemmat, skulle ni fortfarande uppmana den förtroendevalde att avsäga sig uppdraget?
”Vi har inte tagit något nytt beslut om att agera på ett annorlunda sätt än vad vi tidigare har sagt. Frågan har inte varit aktuell men om den blir det så kommer den att lyftas till förbundsstyrelsen.”

Finns det någonting i domen mot Transportarbetarförbundet som kommer att ändra på hur ni agerar framåt?
”Vi ska nu analysera domen och sedan se vilka konsekvenser den kan medföra. Vi måste också avvakta för att se om domen överklagas.”

Domen har i dag, tisdag, överklagats av Transportarbetarförbundet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst