Annons
Annons

Intuition kan både hjälpa och stjälpa

I yttre tjänst och som först på plats ska man kunna fatta snabba och korrekta beslut. I en ny studie har två brittiska forskare undersökt hur polisers intuition egentligen fungerar i praktiken.
29 april 2021, 08:44

Enligt den rådande teorin om hur människans beslutsfattande fungerar bedömer vi en situation med hjälp av två olika sorters tänkande. Dels har vi den snabba intuitionen som automatiskt och utan ansträngning levererar tankar eller känslor. Dels har vi det långsamma och analytiska tänkandet som kräver medvetet och aktivt reflekterande.

De två systemen fungerar i samklang med varandra, men exakt hur de samverkar och fungerar i praktiken är ett omstritt ämne bland psykologiforskare.

Cinla Akinci och Eugene Sadler-Smith, knutna till Saint Andrews-universitetet i Skottland respektive Surreyuniversitetet i England, är två forskare som har riktat in sig just på hur vårt beslutsfattande och de två sorternas tänkande fungerar.

Eftersom poliser som arbetar i yttre tjänst ofta ställs inför att behöva fatta beslut under tidspress och i osäkra situationer ansågs de som en särskilt passande yrkesgrupp att göra en studie om intuition på.

I studien valdes 27 poliser ut – alla med lång erfarenhet – och intervjuades om hur de använder sig av intuition i sin profession.


OM STUDIEN

I studien undersökte forskarna Cinla Akinci och Eugene Sadler-Smith intuitionen hos poliser i Storbritannien.

Studien ”If something doesn’t look right, go and find out why”: How intuitive decision making is accomplished in police first-response är publicerad i European Journal of Work and Organizational Psychology, 2020, vol 29, 78–92.

Forskarna upptäckte att polisernas intuition dels yttrade sig på två olika sätt, dels riskerade att leda poliserna fel i vissa situationer. Den ena av de två varianterna av intuition innebar en automatisk igenkänning av en situation, vilket gjorde att polisen visste precis vad hen behövde göra baserat på tidigare erfarenheter.

Ett exempel på detta var en polis som stannade ett fordon för en mindre trafikförseelse och direkt märkte att föraren betedde sig på ett märkligt sätt. Föraren var ovanligt snabb med att kliva ur bilen och mån om att få sin bot trots att han knappt visste varför han hade blivit stannad. Baserat på detta och personens kroppsspråk väcktes polisens misstanke om att personen försökte dölja något. Mycket riktigt visade det sig efter en kroppsvisitering att föraren bar på narkotika.

Den andra sortens intuition skilde sig åt från den första i att den inte innebar någon igenkänning av situationen och vad som behövde göras. I stället fick den bara polisen att känna att någonting inte stod rätt till. I intervjuerna beskrevs av flera poliser tillfällen då de hamnat i en situation där de haft en magkänsla om att det var något som inte stämde, men eftersom de inte kunde sätta fingret på exakt vad det var som var fel fick de lov att på olika sätt undersöka saken vidare. Ofta ledde intuitionen rätt, men det fanns också exempel på när den ledde helt fel.

En polis berättade till exempel om en situation där han gripit en man misstänkt för mordförsök. Enligt hans magkänsla var mannen ofarlig och skulle inte vara till något besvär, och därför kallade han inte på förstärkning och var dåligt förberedd när mannen sedan började bli aggressiv. Han kunde konstatera i efterhand att magkänslan om att det var en säker situation hade varit fel och att faktumet att han struntat i rutinerna försatt honom i potentiell livsfara.

Resultaten visade att polisers intuition riskerade att leda till felaktiga beslut särskilt i de fall då fastställda rutiner åsidosattes eller när en polis hade otillräckliga erfarenheter att bygga besluten på.

THOMAS WEDÉRUS

”Att bli intuitiv på ett tillförlitligt sätt tar tid”

Som polis är det viktigt att lita på sin intuition. Men man bör samtidigt vara medveten om att den har sina begränsningar, menar Cinla Akinci. Öva på att fatta intuitiva beslut, råder hon.

I vardagligt tal beskrivs ibland intuition som en nästintill magisk egenskap som kan hjälpa dig att fatta beslut i alla möjliga situationer bara genom att du är i tillräcklig kontakt med ditt inre. Men forskning visar att intuition är helt beroende av erfarenhet och expertis, och det finns inga garantier för att den ska leda en rätt, berättar Cinla Akinci.

– Att bli intuitiv på ett tillförlitligt sätt tar tid och mycket erfarenhet inom ett visst område. Ju mer erfarenhet du har, desto bättre intuition får du. Men det är fortfarande viktigt att komma ihåg att intuitionen ändå inte alltid behöver leda rätt. Ibland kan till exempel våra värderingar göra att intuitionen blir skev och leder oss mot slutsatser vi önskar var sanna snarare än baserade på verkligheten.

Cinla Akinci.
Cinla Akinci.

Det är viktigt att ha ett bra förhållningssätt till sin intuition. Det gäller att både kunna lita på den och vara kritisk mot den. Ofta behövs ett medvetet reflekterande för att avgöra om ens magkänsla stämmer eller inte, särskilt i de fall då man inte har tillräckligt mycket erfarenhet för att ha kunnat bygga upp en tillförlitlig intuition. Hos poliser finns dock inte alltid tid för reflektion.
– Poliser hamnar ofta i situationer där de behöver göra bedömningar och fatta beslut under tidspress och osäkra förhållanden – ibland på liv och död – vilket gör att intuitionen får en mer avgörande roll i beslutsfattandet.

För att kunna förbättra sin intuition behöver man ha möjlighet att öva sig i att fatta intuitiva beslut.

Cinla Akinci konstaterar att intuition är något väsentligt för poliser eftersom den i pressade situationer snabbar på beslutsprocessen genom att identifiera tidigare upplevda mönster som man kan agera efter. Därför är det viktigt med övning.
– För att kunna förbättra sin intuition behöver man ha möjlighet att öva sig i att fatta intuitiva beslut – kanske i situationer där konsekvenserna inte är så stora. Övandet ger oss de erfarenheter vi behöver för att intuitionen ska
kunna bli mer tillförlitlig.

– En viktig del i det är också att få coachning och feedback, till exempel genom att ha en mentor som kan dela med sig av sina erfarenheter och ge återkoppling på våra beslut, vilket i sin tur gör att vår intuition kan utvecklas.

THOMAS WEDÉRUS

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst