Annons
Annons

Löneavtal klart på Säpo

Det har tecknats nytt kollektivavtal för poliserna på Säkerhetspolisen. Med det finns en avsiktsförklaring om att parterna ska jobba för konkurrenskraftiga löner i jämförelse med Polismyndigheten.
7 april 2021, 09:17

Det viktigaste resultatet av förhandlingarna är den avsiktsförklaring om polislöner man tecknat med arbetsgivaren, tycker Polisförbundet på Säkerhetspolisen.

Avsiktsförklaringen innehåller inga siffror, men parterna konstaterar att ”det inom delar av myndighetens verksamhet uppstår en problematik kopplat till myndighetens förmåga att attrahera och rekrytera polisiär kompetens när särskilda lönemedel tilldelas Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten samtidigt som Säkerhetspolisen inte omfattas av motsvarande budgettilldelning. Mot bakgrund av detta har Säkerhetspolisen inför budget 2022-2024 äskat om särskilda medel kopplat till de särskilda lönesatsningar som gjorts och väntas göras vid Polismyndigheten.”

Parterna ska under avtalsperioden 2020–2023 tillsätta en gemensam lönestatistikgrupp för att följa löneutvecklingen på andra myndigheter. Statistikgruppen syftar bland annat till att ”arbeta för att anställda med polisiär kompetens ska erbjudas konkurrenskraftiga löner i jämförelse med övriga myndigheter med anställda poliser.”

Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen, är nöjd med att man nått en samsyn.
– Arbetsgivaren har inte velat binda sig i kronor eller procent, men skrivit en avsiktsförklaring med oss. Den kan man inte låta bli att agera på, och det vore oklokt om man lägger sig på nivån för märket. Vi är eniga om att det behöver tillföras mycket mer pengar från politiken för att vi ska ha en löneutveckling som håller minst samma takt som Polismyndigheten och där kommer vi att vara part i dialogen om polislönesatsningar, säger han.

Vid årsskiftet 2020/21 genomfördes en särskild lönesatsning vid Säkerhetspolisen. Överenskommelsen innebär att det nu även kommer ske en revision med retroaktivitet från 1 oktober 2020. Lönesättning sker genom lönesättande samtal där utfallet sedan följs upp. Utfallet ska inte understiga 1,8 procent på kollektivet för Polisförbundet. Det finns ingen individgaranti. Målet är att den nya lönen ska betalas ut i juni.

Förutom 1 oktober 2020 är lönerevisionstillfällena 1 oktober 2021 och 2022, om parterna inte kommer överens om annat.


Mer om Säpoavtalet

Runt 500 poliser berörs.

I kollektivavtalet ingår också att parterna under avtalsperioden ska se över olika frågor, exempelvis tidsramarna för ob-ersättningen.

Ett avtal om ersättning för instruktörer på span och personskyddet har införts.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst