Annons

Annons

Vite hotar om inte poliser får andningsskydd

Polismyndigheten måste erbjuda de anställda alternativ till skyddsmask 90 som skydd mot coronaviruset, annars hotar vite om 100.000 kronor. Det framgår av ett beslut från Arbetsmiljöverket som gäller Polisen i region Väst.
14 april 2021, 14:41

I början av pandemin var det brist på personlig skyddsutrustning mot coronasmitta. Därför beslutade Arbetsmiljöverket att bland annat Polisen skulle få använda skyddsmask 90 som ett alternativ till CE-märkta andningsskydd. Men nu är läget ett annat, enligt myndigheten. Nu går det att få tag på mer lämplig skyddsutrustning än skyddsmasken. ”Skyddsmask 90 har tagits fram primärt för militärt bruk mot kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel. Den är inte anpassad för ”närstrid” eller nära arbete mot människor och är inte ett skydd mot virus i första hand”, skriver myndigheten i ett föreläggande mot Polismyndigheten. 

Arbetsmiljöverket kräver att Polisen ska ta fram alternativ till skyddsmask 90 i situationer där anställda riskerar att utsättas för coronasmitta. Det kan handla om visir, skyddsglasögon och munskydd typ IIR. Ingripandepoliser, områdespoliser, arrestvakter och gränspoliser är några av de grupper som kan behöva den här typen av skydd. Men även andningsskydd klass FFP2/FFP3 kan behövas i situationer där anställda riskerar att utsättas för luftburen smitta, enligt Arbetsmiljöverket.

En specifik fråga har varit hur anställda ska skydda sig i samband med transporter. Där har skyddsorganisationen framfört att det inte är säkert att köra bil iförd skyddsmask 90. Arbetsgivaren å sin sida har svarat att visir och skyddsglasögon riskerar att imma igen och försämra sikten och därför är ett större problem. Arbetsmiljöverket poängterar att visir och skyddsglasögon bara behöver användas vid bilkörning om det finns risk för stänk och droppar direkt mot ansiktet. Annars räcker det med andningsskydd.

Arbetsmiljöverkets beslut riktar sig mot Polismyndigheten i region Väst som riskerar att få betala ett vite på 100.000 kronor om beslutet inte följs. Kraven ska vara uppfyllda senast den 30 juni. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst