Annons
Annons

Förslag: Mer befogenheter till ordningsvakter

Ordningsvakter ska få transportera omhändertagna. Och utbildningen ska bli dubbelt så lång. Det är två förslag som ordningsvaktsutredningen i dag lämnat till regeringen.
21 maj 2021, 14:20

Ordningsvaktsutredningen har pågått sedan november 2019 och i dag överlämnades betänkandet En ny lag om ordningsvakter till inrikesminister Mikael Damberg. Utgångspunkten för översynen var att regelverket är för gammalt.
– Det ska poängteras att Polismyndigheten har huvudansvaret att upprätthålla den allmänna ordningen. Ordningsvakter ska och kan inte ersätta polisen och den stora polissatsningen, men de bidrar till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De kan också frigöra resurser för Polisen till mer avancerade polisiära uppgifter, sa Mikael Damberg på pressträffen i anslutning till överlämnandet.

Särskild utredare har Agneta Bäcklund, justitieråd i Högsta domstolen, varit. Likaså hon betonade att ordningsvakter ska vara komplement till polisen.
– Vi gör det tydligt att ordningsvakter aldrig ska användas till uppgifter som kräver polisiär organisation och kompetens. Men polisen kommer aldrig kontinuerligt kunna tillgodose alla behov av stöd, exempelvis i butiker och gallerior. Utvecklingen har att göra med samhällets förväntan att ha någon uniformerad person att vända sig till, säger Agneta Bäcklund i en enskild intervju med Polistidningen.

Utredningens förslag till nya regler är bland annat:
* TILLSTÅNDSFÖRFARANDE. Den som vill använda ordningsvakter ska söka tillstånd hos polisen. Inga begränsningar vem som kan söka, men det ska finnas ett behov och polisen får göra en bedömning i det enskilda fallet. Polisen kan också villkora hur många ordningsvakter och vilken utrustning de ska ha.
* YTTERLIGARE BEFOGENHETER. Att ordningsvakter efter beslut av polis ska få transportera omhändertagna personer, exempelvis till en tillnyktringsenhet. Utredningen föreslår också att ordningsvakter ska få kroppsvisitera personer för att kontrollera deras identitet. Ytterligare ett förslag är att ordningsvakter ska få förstöra en mindre mängd alkohol.
* UTBILDNING. Att utbildningstiden fördubblas till 160 timmar. Och att den till viss del ska finansieras privat och till vis del offentligt.
* PROPORTIONALITETSPRINCIP. Att det i lagen ska finnas en proportionalitetsbestämmelse till våldsanvändande.

Verksamheten ska fortsatt ske under kontroll och ledning av Polismyndigheten.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz har inte hunnit läsa hela utredningen, men säger att det finns två saker hon direkt reagerar på. Dels att det är bra om utbildningen förlängs.
– Men förslagen att ordningsvakter ska få ökade befogenheter är i sig ett resultat av polisbristen. Därför tycker jag det skulle vara olyckligt om de går igenom och att vinstdrivande företag får ansvara för tryggheten. Ett ansvar som är statens. En sån sak som transport av omhändertagna är viktig att analysera noga innan man fattar beslut. Vi får återkomma när vi läst utredningen noggrant, säger hon.

Nu ska utredningens betänkande ut på remiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2023.


Ordningsvakter

Ordningsvakternas verksamhet styrs av en rad författningar. De viktigast är lagen om ordningsvakter och ordningsvaktsförordningen.

Ordningsvaktsutredningen hade i uppgift bland annat att se över vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och konkreta arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt.

Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst