Annons
Annons

Krav justeras för att inte peka ut civila

Arbetsmiljöverket hotar med vite om inte Polismyndigheten ser till att riskbedöma arbete med bland annat dörrknackningar och husrannsakningar. Men kraven formuleras om för att inte ställa poliser mot civilanställda.
27 maj 2021, 08:57

Arbetsmiljöverket har tidigare flaggat för skärpta krav på riskbedömningar vid civilanställdas arbete i riskmiljöer, vilket Polistidningen har skrivit om. I ett utkast till föreläggande stod det att Polismyndigheten måste se till att det görs riskbedömningar ”i de situationer där arbetsuppgifter utförs av civilanställda, enskilt eller tillsammans med polis.”

Utkastet gick på remiss till Polismyndigheten som tyckte att formuleringen riskerade att bidra till en organisatorisk och social ohälsa genom att ställa olika personalkategorier mot varandra. I stället ville Polismyndigheten att kravet på riskbedömning skulle omfatta alla anställda. ”Det är lika viktigt att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är fri från polarisering och konflikter som att det också ska finnas rätt förutsättningar som till exempel kunskap, utrustning, utbildning hos samtliga polisanställda som arbetar i riskmiljöer”, skrev myndigheten i sitt yttrande.

När Arbetsmiljöverket nu riktar ett skarpt föreläggande mot Polismyndigheten har formuleringen ”arbetsuppgifter som utförs av civilanställda” tagits bort. I stället står det att Polismyndigheten ska säkerställa att man på lokal nivå undersöker risker för hot och våld mot sina ”arbetstagare”. Riskbedömningarna ska minst omfatta arbete i arrest, vid husrannsakan, dörrknackning, förhör på fält och delgivning. Dessutom ska Polisen se till att ansvariga chefer och arbetsledare har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att göra dessa riskbedömningar. Kraven ska vara uppfyllda senast i november, annars hotar vite om 75.000 kronor.

I slutet av förra året begärde den polisiära skyddsorganisationen i region Stockholm och Syd att Arbetsmiljöverket helt skulle stoppa civilas arbete i riskmiljöer. Det här med motiveringen att civila saknar den utbildning, utrustning och kompetens som krävs för den typen av polisiära arbetsuppgifter. Det gick Arbetsmiljöverket inte med på. Myndigheten öppnade i stället ett nationellt tillsynsärende där slutsatsen blev att Polismyndigheten inte har säkerställt att det görs riskbedömningar på lokal nivå. Det ledde i sin tur fram till det föreläggande som beskrivs ovan.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst