Annons
Annons

Många platser fyllda till polisutbildningen

945 av 1.020 platser är fyllda till polisutbildningen i höst. Men än kan mycket hända.
21 juni 2021, 10:12

Antagningsläget ser ljust ut drygt två månader före terminsstart. Av höstens 1.020 platser på polisutbildningens fem orter är 945 tillsatta.

Alla platser på Borås högskola, Malmö universitet och Södertörns högskola är fyllda. De 75 tomma platserna finns på Linnéuniversitetets campus och Umeå universitets campus- och distansplatser.

Kan man ropa hej redan?
– Hittills ser det mycket positivt ut när det gäller antagningsläget, men det är först tre veckor in på utbildningen som vi vet hur många som påbörjar sina studier, säger Mattias Dejke, nationell samordnare av Polisens tillväxt 2024.

Han berättar att de en gång tidigare, till höstterminen 2019, haft preliminära antagningssiffror på över 900, men att inte alla påbörjade studierna. Samtidigt som han inte vill dra några slutsatser redan nu säger han att fler kommer att antas innan terminsstart. Och att det också finns en reservlista som kommer påverka det slutliga resultatet. Som reserver står i dagsläget totalt 118 personer, utspridda på lärosätena.

Eftersom man kan söka två terminer framåt har platserna till vårterminen 2022 också börjat fyllas. Till den terminsstarten är än så länge 364 av 1.020 platser tillsatta. Även om det inte märks än tror Mattias Dejke att uppmärksamheten kring Operation Trojan Shield bland annat kan komma att leda till ett ökat söktryck.

Sista dag för antagning till höstterminens polisutbildning är 9 juli. Terminsstart 30 augusti.


Fler siffror

14.340 ansökningar (12.677 unika ansökningar).

6.710 behörigt sökande.

3.769 medicinska och psykologiska prövningar (t.ex. psykologintervju, drogtest, styrketest) har genomförts på Plikt- och prövningsverket.

552 är i processteget att de ska boka en prövningstid.

Ovan siffror är från 18/6.

Källa: Plikt- och prövningsverket

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst