Annons
Annons

Polisledningen har vänt Malmöborna ryggen

Ett av polisens kärnuppdrag har, sedan polisverksamheten förstatligades på 60-talet, varit att övervaka och beivra lagöverträdelser i trafiken.

Sedan omorganisationen 2015 har Malmöpolisen haft två trafikgrupper. En grupp som vi kan kalla ”Tunga trafikgruppen” som arbetar med tung lastbilstrafik på Europavägarna och landsvägarna i sydvästra Skåne och en mindre grupp som vi kan kalla ”Lätta trafikgruppen” som primärt arbetat med trafikproblematiken i hela Malmö kommun samt haft trafikutbildningsansvaret för aspiranter i Malmö. Under dessa år har båda grupperna varit underbemannade.

Våren 2019 kom då beskedet från ledningen på LPO Norr att man skulle kraftsamla på trafiken som skulle få mer resurser. Det ledningen
inte nämnde våren 2019 var att kraftsamlingen av trafiken bland annat innebar att Lätta gruppen skulle överföras till Tunga gruppen och man skulle nästan enbart arbeta med tung lastbilstrafik utanför Malmö kommun. Detta beslut medförde att flertalet av Lätta gruppens medlemmar nu har lämnat Tunga gruppen.

Trafikarbetet inne i Malmö och aspirantutbildningen skulle tas över av andra poliser på BF-IGV-nivå som inte besitter de specialkunskaper inom trafikområdet som Lätta gruppen behärskar. Detta skedde våren 2020. Jag blev utsedd att utbilda BF-IGV-instruktörerna tillsammans med de första kullarna av aspiranter i denna nya utbildningsordning. Det märkliga var att instruktörerna på LPO Norr uteblev från större delen av de teoretiska lektionerna.

Cirka 80 procent av parkeringsanmärkningarna är behäftade med fel. Listan kan göras lång.

Den nya trafikverksamheten har nu varit igång nästan ett år. Några av effekterna av denna nya verksamhet är bland annat att dokumentationen kring trafikrapportering uppvisar ögonhöjande fel och brister. Bötfällning av cyklister och mopedister på trottoarer och i gågatusystemet är i dag nere på väldigt låga nivåer. Kontroll av kör- och vilotider hos budfirmor och taxikontroller är eftersatt. Cirka 80 procent av parkeringsanmärkningarna är behäftade med fel. Listan kan göras lång.

Dagligen översköljs Malmöpolisen av telefonsamtal och skrivelser från allmänheten som ondgör sig över den laglösa trafiksituationen i staden och Malmöborna upplever inte att deras oro och bekymmer tas på allvar vilket urholkar allmänhetens förtroende för Polisen.

Av någon märklig anledning har polisledningen i Malmö bestämt att Sveriges tredje största stad inte ska ha en kunskapsstark, motiverad och
specialiserad trafikresurs med uthållighet för att skydda Malmöborna från det växande likgiltiga trafikbeteendet i staden. Det som skett i Malmö får mig att spekulera i att ledningen har missuppfattat eller negligerat Polisens kärnuppdrag. Polisens verksamhet ska sträva efter att på bästa sätt tjäna och bistå myndighetens uppdragsgivare, det vill säga allmänheten. Då rimmar det illa med att lägga ner en motiverad, effektiv och kompetent trafikgrupp.

Anders Idoff,
inspektör,
tidigare trafikpolis i tätorten Malmö,
numera trafikutredare i tätorten Malmö

Replik

Utifrån grunderna i polisens trafikuppdrag och för att på bästa
sätt omhänderta detta har vi sedan 2019 påbörjat ett omfattande förändringsarbete kopplat till just trafikarbetet. I stället för att i många delar fokusera på kvantitativa mål tar vi fokus på mer kvalitativa värden, såsom önskade effekter, och vi utgår från allmänhetens krav. Trafikarbetet ska vara kunskaps- och underrättelsebaserat och målsättningen är att vi ska komma
närmare våra medborgare.

Utgångspunkten är att på bästa sätt kunna öka vår förmåga inom trafiksäkerhetsarbetet samt det trygghetsskapande arbetet. Utifrån att polisområde Malmö tidigare haft en liten trafikgrupp med ett fåtal medarbetare med cirka sex stycken, som arbetat med trafikuppdraget inne i Malmö, har vi gjort en kunskaps- och uppdragsförflyttning där samtliga poliser i polisområde Malmö nu på olika sätt ska arbeta med trafikarbetet. Genom denna kunskaps- och uppdragsförflyttning skapar vi i förlängningen större uthållighet och redundans i vårt uppdrag och vi har därmed större möjlighet att möta de krav uppdraget innebär.

I polisområde Malmö arbetar vår renodlade trafikgrupp med primärt uppdrag brott på väg och yrkestrafik, nära övriga BF/IGV-grupper både i det dagliga uppdraget, men också via särskilda insatser. Det ger oss möjlighet att kontinuerligt stärka den allmänna trafikkompetensen. Utifrån underrättelsebilden och olycksstatistik tillsammans med inflödet av synpunkter från allmänheten på trafiksituationen styr vi hur trafikarbetet förläggs.

Åsa Nilsson,
chef lokalpolisområde Malmö Norr

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst