Annons
Annons

Ska stärka och bredda polisidrotten

Polisidrottsförbundets generalsekreterare Mikaela Kellner sitter på två stolar som hon vill ska bli en. Från sin nya sits hoppas hon kunna bredda förbundets uppdrag och nå även de som inte vill tävla.
Polisidrottsförbundets generalsekreterare Mikaela Kellner sitter på två stolar som hon vill ska bli en. Från sin nya sits hoppas hon kunna bredda förbundets uppdrag och nå även de som inte vill tävla.

– Det har varit ingenting, säger Mikaela Kellner och slår ut med händerna.

Hon talar om polisidrotten under pandemiåret. Det börjar bli länge sedan som det genomfördes något riktigt polismästerskap. En digital cykeltävling som ersatt den som brukar vara på plats och som rullar vidare ett andra varv. Det är allt.

Uteblivna polismästerskap innebär desto mer att göra för någon som rattar Polisidrottsförbundet. Kanske främst dess tidning.
– Det är ju genom annonsörerna i den som vi får in pengar, förutom genom myndigheten, så det måste ju stå någonting där.

Ja, nu planerar vi faktiskt för flera mästerskap till hösten.

Normalt fylls den av rapporter och bilder från hela landet. Från pärm till pärm med kämpande polisanställda. Formulerat av de som varit på plats. Och kan ske att det kan bli så snart igen.
– Ja, nu planerar vi faktiskt för flera mästerskap till hösten.

Fotbollen, som brukar vara det största mästerskapet, har man dock redan bestämt sig för att ställa in. Det kräver för mycket planering för att förbereda om det riskerar att inte bli av. Men inom orientering, springskytte och kanske till och med innebandy kan det bli tävla av beroende på när och vilka restriktioner som släpps.

Men jag är en tävlingsmänniska och visst tappar man motivation när man inte får tävla.

Mikaela nämner även padel som ett mästerskap man i stort sett räknar med.
– Det har faktiskt jag själv börjat med under pandemin, som så många andra, säger hon.

Annars är Mikaela mest profilerad inom crossfit och funktionell fitness där hon varit duktigt framgångsrik på flera civila tävlingar.
– Men jag är en tävlingsmänniska och visst tappar man motivation när man inte får tävla.


Mikaela Kellner

Ålder: 43.
Bor: Stockholm
Stark: Har bland annat fem VM-guld i Toughest Competitor Alive, TCA (mångkamp för brandmän och poliser). Var bäst i sin åldersgrupp i årets Crossfit open, världens största crossfit-tävling som är online varje år. Tävlar även i funktionell fitness.

Alla är dock inte tävlingsmänniskor och här någonstans kommer vi in på vad Mikaela gör när hon inte fyller den 50-procentiga generalsekreterarrollen. Mikaela gick polisutbildningen 2004 och jobbade sedan i 13 år som polis. Bland annat på prostitutionsgruppen i Stockholm.

Men 2017 lämnade hon in brickan och har därefter på olika sätt ägnat sig åt idrott och hälsa. Dels på Polisidrottsförbundet, men också i egen verksamhet. Nu är hon tillbaka på Polismyndigheten. För närvarande timanställd men tanken är enligt Mikaela att rollen på HR, sektionen för arbetsmiljö och hälsa, är tänkt att ta fastare form framöver. Och det är för att jobba med frågor som rör träning och hälsa som hon har fått jobbet.

Mikaela har i nuläget en civil anställning, men vill på sikt bli återanställd som polis även om hon inte ska jobba polisiärt.

Det kan bli lite av en balansakt att både vara anställd av Polismyndigheten och att driva de frågor som är viktiga för Polisidrottsförbundet, men Mikaela Kellner tror på att integrera förbundet i myndigheten som man gjort i andra nordiska länder. Foto: Emma Eneström

Bland det första hon fick ta tag i på nya jobbet var en uppdatering av ”Träningshandbok för polisanställda”. Parallellt förbereder Polisidrottsförbundet också för att skapa en app för polisanställda och för de som tänker söka till polisutbildningen.
– Den ska innehålla träningsprogram för att kunna klara testerna, särskilda träningsprogram för poliser i yttre tjänst och för vissa specialfunktioner. Men också för de som är mycket stillasittande.

Polisidrottsförbundet har tagit fram olika fysmärken med mål man kan uppnå själv. De kommer att finnas i appen.

I andra änden finns också en ambition att den ska erbjuda rehabträning för vanliga arbetsskador hos poliser. 

Som det är i dag måste Polisidrottsförbundet varje år äska pengar av Polismyndigheten.

En annan arbetsuppgift på Polismyndigheten är själva anledningen till att den här intervjun var lite tight att få till.
– I morgon ska jag prata om hälsa för personer med stillasittande treskiftsarbete på PKC i Norrtälje.

Flera projekt verkar redan ha rullat igång, men enligt Mikaela var en av grundtankarna med att hon skulle jobba för Polismyndigheten att hon skulle medverka till att integrera Polisidrottsförbundet. Hennes plan är alltså att hennes båda uppdrag så småningom kommer att slås samman till en anställning på Polismyndigheten.
– Som det är i dag måste Polisidrottsförbundet varje år äska pengar av Polismyndigheten. Det betalar bland annat min lön.

Hon förklarar att i andra nordiska länder är redan polisidrottsföreningarna en del av myndigheten.
– Då skulle vi få en stabilare grund att stå på.

I andra änden vill Polismyndigheten att förbundet, som ska fortsätta vara ideellt i övrigt, ska bredda sin verksamhet. Det är där de som inte vill tävla kommer in i bilden. 


SVENSKA POLISIDROTTSFÖRBUNDET

Grundades 1925 och förkortas SPI.

SPI består av ett 100-tal polisidrottsföreningar som är anslutna genom medlemskap.

SPI arrangerar nationella polismästerskap genom landets polisidrottsföreningar.

SPI finansieras dels genom verksamhetsbidrag från Polismyndigheten, dels av Förbundsmedia AB. Det senare avseende kostnader för förbundets tidning och programblad.

– Att jobba som polis sliter på kroppen. För de som redan tränar och tar hand om sig är inte det ett lika stort problem. Men det finns en stor grupp som inte gör det.

Tanken är alltså att Polisidrottsförbundet ska kunna stå för aktiviteter som inte är tävlingar, men där de som ändå vill kan få röra på sig och träna tillsammans.

Många sådana aktiviteter ska kunna nås via den planerade appen som nämnts tidigare. Hon medger att förutsättningarna för träning inte är de bästa med Polisen som arbetsgivare i dag.
– Man har en friskvårdstimme, som så många andra.

Ja, jag menar nog att alla idrotter är tjänstenära. Eller utövandet av dem.

Tror du att du i större utsträckning har Polismyndighetens öra när du är anställd hos dem?
– Jo, det hoppas jag. Man vill ju att det ska vara lätttillgängligt för de anställda att vara fysiskt aktiva.

Historiskt sett har det funnits delade meningar mellan Polisidrottsförbundet och Polismyndigheten. Den stora frågan har rört tid för tävling. Med åren har möjligheten få ledigt med lön för att tävla inskränkts. Det har väckt missnöje hos såväl arrangörer som deltagare. Enligt rådande direktiv är det några få idrotter man får utöva och då få beviljad tjänstledighet med lön. Dessa idrotter är enligt direktiven tjänstenära men enligt Mikaela ligger det ingenting i det.
– Diskussionen ligger just nu nere men en förhoppning är att det kommer tas upp under hösten.

Kan det bli ett problem att du sitter på två stolar, å ena sidan som anställd i Polismyndigheten och som representant för Polisidrottsförbundet å den andra?
– Ja, jag menar nog att alla idrotter är tjänstenära. Eller utövandet av dem.

Hon syftar bland annat på att den gemenskap som byggs genom den är viktig för yrket.
– Så jag vill utöka vilka idrotter som ska omfattas. Där blir det ju lite konflikt.

Men känner du dig inte begränsad då av att vara anställd av Polismyndigheten?
– I den diskussionen kommer jag troligen att representera Polisidrottsförbundet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser