Annons
Annons

”Vill ha särskilt tjänstekort för alla”

Alla poliser borde få särskilt tjänstekort för att kunna skyddas från hot och våld, anser Polisförbundet. Men de stöter på patrull hos Polismyndigheten.
2 juni 2021, 14:41

I februari avslutades den centrala MBL-förhandlingen om Polismyndighetens föreskrifter om tjänstekort för polisanställda. I den nya föreskriften avseende tjänstekort för poliser kommer personnummer inte längre finnas med utan ersättas med u-nummer. Däremot ska kortet ha med efternamn och förnamnets första bokstav. Polismyndigheten och övriga arbetstagarorganisationer var eniga i förhandlingen. Polisförbundet var däremot inte med på tåget.
– Har man ett någorlunda ovanligt efternamn, så är det helt verkningslöst att ersätta förnamnet med första bokstaven, säger Charlotte Nichols, ombudsman på Polisförbundet.

Charlotte Nichols Foto: Johan Svanestrand
Charlotte Nichols, ombudsman på Polisförbundet.

Polisförbundet har länge verkat för att namnet ska ersättas med tjänstenummer på just polisers tjänstekort. Detta för att minska risken att poliserna exponeras för personer som kan vilja utsätta dem för påverkansförsök. Detta har också tagits upp i ett antal motioner till Polisförbundets kongress.
– Polismyndigheten gjorde själva en enkätundersökning 2018 inom ramen för Projekt medarbetarskydd som visade att 79 procent av poliserna tycker att den viktigaste åtgärden för att förebygga påverkansförsök är att begränsa tillgängligheten till deras personuppgifter. Dels i dokumentation poliserna upprättar, dels på legitimationen. Ändå händer i princip ingenting, säger Charlotte Nichols.

I sammanställningen av MBL-förhandlingen skriver Polismyndigheten, via sin rättsavdelning, att ”vid all offentlig verksamhet bör en så stor öppenhet som möjligt eftersträvas”. De skriver också att det redan finns lagstiftning som öppnar för att ge ett utökat skydd i de fall då det ”kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgifterna röjs”.

Här menar Polisförbundet att den här risken avser i princip alla poliser och att alla poliser därför borde skyddas från exponering.

Polisförbundet sätter nu sitt hopp till föreskriften om särskilt tjänstekort som ännu inte har reviderats färdigt. Med särskilt tjänstekort avses ett tjänstekort där bara tjänstgöringsnummer och inget namn finns med. I nuläget gäller att dessa bara ska förekomma i undantagsfall. Och redan i sammanställningen av den tidigare nämnda MBL-förhandlingen menar Polismyndigheten att det inte finns möjlighet att tilldela alla poliser särskilt tjänstekort.

Men enligt Polisförbundets Charlotte Nichols finns det fortfarande öppningar.
– Vi vill ha en generösare tilldelning av särskilt tjänstekort och menar att de är upp till rikspolischefen, som har bemyndigande, att besluta om när det ska anses vara motiverat utifrån polisernas säkerhet, säger Charlotte Nichols.

Hon nämner att till exempel fältpersonal inom Kronofogden använder särskilt tjänstekort då de anses löpa påtaglig risk att utsättas för hot eller våld.
– Då måste väl detta även gälla poliser?

Tjänstekort och identifiering

Tjänstekort (generellt) ska innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning.

Särskilt tjänstekort får utfärdas till någon som har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld. Här får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Tjänstgöringsnummer: nummer som tilldelas polis vid anställningen.

U-nummer: användarnummer för polisanställd.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst