Annons
Annons

Översyn av säkerhetsprövningar

Hanteringen av säkerhetsprövningar, både avseende redan anställda och de som går på polisutbildningen, ska genomlysas av en utredare. Det har Polismyndigheten beslutat.
19 augusti 2021, 09:58

Polisförbundet driver sedan en tid tillbaka flera ärenden i Arbetsdomstolen och förvaltningsrätten som avser personer som stängts av eller skiljts från sina anställningar för att de blivit av med sin säkerhetsklass. Förbundets representant i Pan har också flera gånger varit skiljaktig i studentärenden där säkerhetsprövningen varit orsak till att studenter inte fått fortsätta.

Polisförbundet har ifrågasatt rättssäkerheten i ärendena då personerna i fråga enligt dem inte fått tillräcklig information om varför de förlorat sin säkerhetsklass. Det med hänvisning till sekretess.

I somras tog Polismyndigheten beslut om att ge en utredare uppdraget att göra en översyn av regler och handläggningsrutiner som gäller beslut om att en anställd, eller student, inte längre kan vara placerad i säkerhetsklass.

Syftet är enligt utredningsdirektivet att pröva om hanteringen är ändamålsenlig. Dels i förhållande till rikets säkerhet, dels avseende intresset av en rättssäker prövning av skiljandeärenden.

Chefen för rikspolischefens kansli, Martin Valfridsson, meddelar via mejl till Polistidningen att man gör genomlysningen för att nya justeringar i säkerhetsskyddslagen snart träder i kraft.

”Den initierade utredningen av säkerhetsprövningar är ett led i att säkerställa att polisens arbete med personalsäkerhet utvecklas i takt med den uppdaterade regleringen inom området”, skriver han i mejlet.

Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet, välkomnar att utredningen görs men lägger större vikt vid vad Arbetsdomstolen kommer fram till.
– Där blir det ju mer svart eller vitt, rätt eller fel. Och även om vi skulle förlora kan ju också det leda till att vi från förbundets sida försöker få igenom författningsändringar.

Till utredare har Polismyndigheten utsett externa utredaren Kristina Rennerstedt. En första redovisning ska lämnas 15 oktober och utredningen ska vara helt klar 30 november 2021.


Säkerhetsprövning och säkerhetsklass

Alla poliser genomgår säkerhetsprövning  i samband med antagningen till polisutbildningen och i samband med anställning.
Prövningen utgörs av en intervjudel och av registerutdrag. Om det finns anledning kan också ett säkerhetsärende initieras under anställningen och då kan nya registerutdrag bli aktuella.
Säkerhetsprövningen syftar till att kontrollera den anställdes pålitlighet, lojalitet och eventuella sårbarheter.
Det finns tre nivåer av säkerhetsklass varav de flesta poliser ingår i säkerhetsklass 3. Vilken säkerhetsklass du behöver ha beror på vilken typ av information du behöver hantera i arbetet. 
Registerkontrollen utförs av Säkerhetspolisen men det är Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen (beroende på var polisen jobbar) som beslutar om man kan godkännas eller inte.

Källa: Polismyndigheten

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst