Annons
Annons

Förslag: Adhd-medicin ska inte hindra antagning

Ska personer med adhd få börja på polisutbildningen om de behöver mediciner för att fungera i yrket? Ja, enligt ett förslag som Polismyndigheten har tagit fram. Men Plikt- och prövningsverket ser risker med det.
21 september 2021, 07:53

I somras beslutade Polismyndigheten att personer med neuropsykiatriska diagnoser inte ska sorteras bort automatisk i antagningen till polisutbildningen. I stället ska det göras en individuell bedömning av deras förutsättningar att bli poliser. Beslutet kom efter att Diskrimineringsombudsmannen hade kritiserat Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket för att personer med NPF-diagnoser uteslöts per automatik från mönstringen.

Nu har Polismyndigheten tagit fram ett förslag till en ny medicinsk kravspecifikation när det gäller personer med NPF-diagnoser som söker till polisutbildningen. För att gå vidare i prövningen behöver dessa personer visa upp ett intyg från en specialistläkare i psykiatri som visar att de trots diagnosen uppnår en god funktionsnivå. Funktionsnivån måste dessutom ha varit stabil sedan ett år tillbaka.

Funktionsbedömningen ska göras i relation till personens vardagsliv samt i relation till polisiära förhållanden. Bland annat ska ”impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, omdöme samt tvångsmässig fixering beaktas, likaväl som förmåga att följa regler och förstå andras beteenden, då personen måste kunna arbeta med gott beslutsfattande under stress”.  Även personer som behöver ta mediciner för att uppnå god funktionsnivå ska kunna godkännas, enligt förslaget. 

Plikt- och prövningsverket, som sköter prövningen till polisutbildningen, har yttrat sig över förslaget och är tveksamma till att låta personer som medicinerar för adhd gå vidare till prövningen. Enligt yttrandet kommer det innebära lägre krav än dem som ställs på polissökande i våra nordiska grannländer och för militär grundutbildning i många länder. Plikt- och prövningsverket tycker också att Polisens föreslagna förändringar av antagningskraven går längre än vad som krävs enligt Diskrimineringsombudsmannens beslut.

Plikt- och prövningsverket pekar på de behandlingsrekommendationer som gäller vid medicinering för adhd som säger att det ska göras regelbundna dosjusteringar och försök med att avsluta medicineringen. När det sker finns det en risk att personen drabbas av svårigheter. Plikt- och prövningsverket rekommenderar därför att Polismyndigheten ”genomför ytterligare kunskapsinhämtning och riskanalys avseende möjligheten att medicinera mot tillstånden och bli godkänd för polisutbildningen”. Polismyndigheten har inte tagit något beslut i frågan efter Plikt- och prövningsverkets yttrande.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst