Annons
Annons

Hon vill leda Säpo med tillit

Säkerhetspolisen har inte råd att vara toppstyrd, enligt nya Säpochefen Charlotte von Essen. Hotbilden är i ständig förändring och kräver en snabbfotad säkerhetstjänst. Då måste medarbetarna få handlingsutrymme.
Säkerhetspolisen har inte råd att vara toppstyrd, enligt nya Säpochefen Charlotte von Essen. Hotbilden är i ständig förändring och kräver en snabbfotad säkerhetstjänst. Då måste medarbetarna få handlingsutrymme.

Säkerhetspolisens huvudkontor ligger längs järnvägsspåren som löper genom Solna in mot centrala Stockholm. Till formen ser det ut som två stora sammanlänkade betonglådor. Byggnaden har en separat del för besökare, och det är där Charlotte von Essen tar emot Polistidningen. När vi träffar henne har hon ännu inte tillträtt som ny Säpochef, men utnämningen har blivit offentlig och förberedelserna är i full gång. Under förmiddagen har hon har suttit i överlämningssamtal med sin företrädare Klas Friberg.

Hur känns det då att få ansvaret för rikets säkerhet överlämnat till sig? Om Charlotte von Essen är tyngd av uppgiften är det inget hon visar utåt.
– Det är ett stort uppdrag och jag har verkligen respekt för det. Å andra sidan känner jag mig väldigt trygg i det som organisationen kan. De är otroligt duktiga mina medarbetare.

Hon blir historisk som den första kvinnan på posten, men det är inget hon själv tänker på så mycket. Det är person och inte kön som avgör, enligt henne. Och hon hoppas att det var hennes kompetens, och inget annat, som låg bakom utnämningen.
– Men om jag kan inspirera duktiga kvinnor att söka högre tjänster, och framför allt att söka sig hit till oss, så skulle det absolut inte göra något.


CHARLOTTE VON ESSEN

Aktuell med: Ny Säpochef från 1 oktober.

Ålder: 58 år.

Lön som säkerhetspolischef: 140 000 kronor i månaden.

Familj: Gift och har tre vuxna barn.

Fritidsintressen: Träffa vänner och familj. Koppla av i skog och natur. Trädgårdsarbete vid fritidshuset.

Favoritskildring av säkerhetstjänst och polis: Den franska serien Falsk identitet och svenska Tunna blå linjen.

Själv kom hon till Säpo våren 2017 när regeringen utsåg henne till biträdande säkerhetspolischef. Då hade hon redan lång erfarenhet av frågor kring polis och säkerhetstjänst. Hon är jurist och hade haft dem på sitt bord som rättssakkunnig och rättschef på justitiedepartementet.
– Jag har jobbat med lagstiftning och myndighetsstyrning kopplat till Säkerhetspolisen och Polismyndigheten i 20 år, så jag var väl förtrogen med frågorna när jag kom hit. Sedan är det så klart en annan sak att vara på en myndighet och se arbetet inifrån.

Charlotte von Essen föddes i Värnamo 1963, men betraktar sig själv som stockholmare. Familjen lämnade Småland efter bara något år och hon växte upp i två av Stockholms kranskommuner. Tanken på att bli jurist kom tidigt, för hon hade en förebild på nära håll.
– Min far var jurist och jobbade i domstol under en period. Jag tyckte det var spännande att sitta med på förhandlingar och juridiken blev ett intresse för mig redan som ganska ung.
Men hon har också alltid varit intresserad av mänskliga relationer och valde att läsa till socionom efter gymnasiet. Hon gick dock vidare till juristlinjen direkt efter socionomstudierna.
– Jag hade kommit på att det var juridiken jag ville satsa på. På den tiden var det så ordnat att man kunde läsa juristlinjen på kvällstid. Många av mina kurskamrater var poliser som läste in en jur.kand.

Juridikstudierna tog längre tid än beräknat eftersom hon jobbade parallellt som socionom i Nacka med bland annat vårdnadsutredningar och adoptioner. Efter juristexamen inledde hon en domarkarriär och hamnade senare på justitiedepartementet.

Charlotte von Essen började på Säkerhetspolisen strax efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. ”Det var en stor utredning som Polismyndigheten ansvarade för men som vi också var involverade i, så under en ganska lång period präglade det en stor del av verksamheten.”

Namnet till trots är poliserna i minoritet på Säkerhetspolisen. De utgör ungefär 40 procent av personalstyrkan. Samtidigt är den polisiära metoden grunden för Säpos arbete och en viktig del av myndighetens själ, enligt Charlotte von Essen. Hennes föregångare på posten, Klas Friberg, är polischefsutbildad och kom till Säpo från jobbet som regionpolischef i Väst. Charlotte von Essen har däremot ingen polisiär bakgrund. Men hon ser det inte som ett problem, och har inga planer på att gå en polischefsutbildning.
– Jag tänker att vi är en säkerhetstjänst där vi behöver ha en väldig bredd i kompetensen. Vi behöver ha duktiga poliser, men vi behöver också ha andra kompetenser, och vi kompletterar varandra i det.

En fråga som hängde i luften när denna intervju gjordes var vem som ska stå vid Charlotte von Essens sida i rollen som biträdande säkerhetspolischef.
– Det ligger inte i min hand utan det är regeringen som utnämner den biträdande chefen. Men jag tänker att det ska vara en person som inte har samma profil som jag själv, sade Charlotte von Essen då.

En tid efter intervjun utsåg regeringen Magnus Krumlinde till posten som biträdande. Han var tidigare säkerhetschef på Säpo, och är polis i grunden, enligt myndighetens pressmeddelande.

Det är en sak att prata, men nu måste vi prova, och där har vi kommit olika långt.

Som ledare vill Charlotte von Essen se till att hela verksamheten går från ord till handling när det gäller tillitsbaserad styrning.
– Jag ser det som min roll att formulera vart vi är på väg och ange ramarna för uppdraget i stort. Sedan är det medarbetarna som har bäst kompetens att utföra och lösa de problem som uppstår. Vi pratar mycket om att arbeta agilt och tillitsorienterat, och som ledare måste jag se till att det genomsyrar hela organisationen.

Från fackligt håll hör jag att de idéerna kanske inte har sipprat ner till alla chefer på lägre nivå. Att medarbetarnas inflytande fortfarande är begränsat. Hur ser du på det?
– Det här är ingenting man förändrar över en natt. Det är en sak att prata, men nu måste vi prova, och där har vi kommit olika långt i organisationen. Från min horisont är det viktigt att det blir tydligt i styrdokumenten så att både chefer och medarbetare har något att luta sig mot.


Tillitsbaserad styrning

I begreppet ingår bland annat att ha positiva förväntningar på medarbetarna, uppmuntra dem att ta helhetsansvar för verksamheten och ge dem stort eget handlingsutrymme. Kärnverksamheten är i fokus och ska stödjas av övriga delar av organisationen.

Källa: Tillitsdelegationen.

En viktig uppgift för Charlotte von Essen blir också att locka den spetskompetens som Säpo behöver för att klara sitt uppdrag. När det gäller poliser måste myndigheten kunna matcha de löner som Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten erbjuder. Där har Säpo en nackdel eftersom man inte har fått några särskilda budgetmedel för polislönesatsningar. I höstens budgetproposition föreslog regeringen att Säpos ordinarie anslag ska höjas med 63 miljoner kronor. Men Säpo tänker inte säga om ett sådant tillskott skulle användas för att höja lönerna för myndighetens poliser: ”Vi går inte närmare in på fördelningen av budgeten, helt enkelt”, svarar pressavdelningen i ett mejl.

"Om jag kan inspirera duktiga kvinnor att söka högre tjänster, och framför allt att söka sig hit till oss, så skulle det absolut inte göra något", säger Charlotte von Essen på tal om att hon är den första kvinnan på posten som säkerhetspolischef.

En yrkesgrupp som har varit särskilt svårrekryterad för Säkerhetspolisen är livvakter, åtminstone periodvis.
– Vi behöver hela tiden fylla på och det har inte alltid varit tillräckligt många som söker, eller snarare tillräckligt många av de sökande som passar för arbetet. En stor utmaning är kvinnliga livvakter, där har vi inte lyckats, säger Charlotte von Essen.

Varför är det viktigt med livvakter som är kvinnor?
– Dels tror jag att det alltid är bra att man har både män och kvinnor inom ett verksamhetsområde, sedan är ju våra skyddspersoner både män och kvinnor och då är det bra med livvakter av båda könen.

Vad ska ni göra åt problemen med att rekrytera livvakter?
– Vi ser bland annat över om kompetensprofilen behöver justeras.

Betyder det att ni kommer att sänka kraven för att bli livvakt?
– Nej, inte de krav som man måste uppfylla för att bli en bra livvakt, men sedan kan det ju finnas krav som inte är relevanta.

Kan det bli aktuellt att funktionsutbilda icke-poliser till exempelvis livvakter, så som Polismyndigheten gör till vissa polisiära funktioner?
– Inte som vi planerar nu. Vi ser att de som kommer hit behöver ha arbetat ett tag som poliser. Det är viktigt i livvaktsrollen att man har polisiär erfarenhet.

På ett område kan Säkerhetspolisen däremot ta efter Polismyndigheten. Det är när det gäller Kuv, det vill säga en systematik för karriär– och utvecklingsvägar. Idén om att man ska kunna göra karriär som specialist, utan att bli chef, kan Charlotte von Essen skriva under på.
– Jag tror jättemycket på det. Vi håller på att utveckla en sådan modell. Det gäller inte bara poliser utan våra medarbetare i stort.


Agilt ledarskap

Agilt ledarskap handlar om att chefen skapar förutsättningar för sina medarbetare – snarare än bestämmer hur de ska utföra en viss uppgift. Ett team av medarbetare får jobba mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen, och anpassar både planer och metoder utifrån vad som händer under projektets gång.

Källa: Fackförbundet Vision.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser