Annons
Annons

Nya turer efter polis kaffestöld

En polis har tidigare dömts för att ha stulit kaffe på jobbet. Nu ville arbetsgivaren omplacera henne på grund av ett bråk med en kollega. Polisförbundet satte stopp för omplaceringen och stäms därför av arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.
13 oktober 2021, 10:40

Den berörda polisen arbetar i receptionen på en mindre polisstation i södra Sverige. Hon har haft en långdragen konflikt med ett par av de civilanställda på stationen och dessutom känt sig trakasserad av en av sina chefer. Arbetsmiljön beskrivs som problematisk av både fack och arbetsgivare. I augusti förra året uppdagades det att polisen hade tagit ett paket kaffe värt 38 kronor från stationens kök, och i våras dömdes hon för stöld av tingsrätten. Hon fick villkorlig dom men slapp böter, eftersom hon med största sannolikhet kommer att förlora jobbet på grund av domen. Polisen är dock fortfarande anställd eftersom domen är överklagad till hovrätten och alltså inte har vunnit laga kraft.

I september i år blossade konflikten på stationen upp igen. En av kollegorna kontaktade gruppchefen och påstod att polisen sminkar sig och borstar håret på arbetstid. Vad som hände sedan beskrivs på lite olika sätt av arbetsgivaren och Polisförbundet i deras inlagor till Arbetsdomstolen. Enligt arbetsgivaren sökte polisen upp kollegan på hennes rum och anklagade henne för att skvallra. Kollegan ska då ha uppmanat polisen att lämna rummet, och när hon inte gjorde det föste kollegan ut henne ur rummet. Polisförbundet beskriver det som att kollegan gav polisen en rejäl knuff och sedan fortsatta att knuffa och putta henne ut ur rummet innan kollegan slängde igen dörren.

Efter händelsen ansåg arbetsgivaren att man behövde sära på de inblandade i konflikten, och tog ett beslut om att polisen tills vidare skulle arbeta vid en annan station fem mil bort. Polisförbundet var kritiskt till att polisen tvingades att byta arbetsplats. Det var trots allt hon som hade blivit utsatt för ett fysiskt angrepp, menade förbundet. Polisen hann sedan bara arbeta två dagar på den andra stationen innan förbundet gick in med ett så kallat tolkningsföreträde. Genom tolkningsföreträdet bestämde Polisförbundet att deras medlem inte hade någon arbetsskyldighet utanför hemmastationen, vilket innebar att hon kunde återvända dit.


Tolkningsföreträde

”Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten har slutligt prövats.”

Källa: 34 § lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Nu har Polismyndigheten stämt Polisförbundet och yrkar att Arbetsdomstolen slår fast att polisen har arbetsskyldighet på den andra stationen. Ett av arbetsgivarens argument är att poliser enligt polisförordningen är skyldiga att arbeta i hela landet. I sitt svar på stämningsansökan skriver Polisförbundet att varken polisförordningen eller någon annan författning reglerar polisers arbetsskyldighet. I stället regleras detta av det enskilda anställningsavtalet, och i detta fall innebär avtalet att polisens arbetsskyldighet är begränsad till stationen på hennes hemort av medicinska skäl. Sammanfattningsvis anser förbundet att arbetsgivarens talan ska avvisas.

Parallellt pågår en annan tvist i Arbetsdomstolen som gäller Polismyndighetens beslut att stänga av den aktuella polisen under några dagar i samband med att kaffestölden uppdagades.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst