Annons

Annons

”Lönesatsningen kan få allvarliga konsekvenser”

Jättebra med extra pengar till polislöner, men inte alls bra att de riktas till poliser i yttre tjänst. Så kommenterar Polisförbundets ordförande att statsbudgeten innehåller ett rejält tillskott för att höja polislönerna.
26 november 2021, 15:21

I onsdags röstades Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till budget igenom i riksdagen. Det innebär bland annat extra pengar för att höja polislönerna.

Polismyndigheten får nästa år 400 miljoner kronor för ändamålet. 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor.

”Det är helt riktigt uppfattat att Polismyndigheten under en treårsperiod kommer tillföras 2 400 miljoner kr för en satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser i yttre tjänst”, skriver Moderaternas presstjänst när Polistidningen vill få det bekräftat.

Enligt budgeten är det främst poliser i yttre tjänst som behövs. ”Polismyndigheten bör därför ges i uppdrag att säkerställa att fler poliser kommer ut i yttre tjänst och se över hur befintliga poliser kan omfördelas i syfte att öka antalet poliser i yttre tjänst,” står det i budgeten.

Arbetsgivarens ensidiga satsning på yttre funktioner förra året har redan skapat en splittring inom kåren och den splittringen riskerar förvärras.

Polisförbundet välkomnar löneuppvärderingen för att behålla och locka nya till yrket. Däremot tycker man att skrivningarna om att den främst är riktad till poliser i yttre tjänst är fel.
– Det är oerhört olyckligt och kan få allvarliga konsekvenser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Dels tycker hon att det ska vara arbetsmarknadens parter som förhandlar om hur medlen ska fördelas, och att detta riskerar sätta svenska modellen ur spel. Dels att fördelningen kan få motsatt effekt, att fler lämnar polisyrket.
– Uppvärderingen av polisyrket måste inkludera hela poliskåren. Arbetsgivarens ensidiga satsning på yttre funktioner förra året har redan skapat en splittring inom kåren och den splittringen riskerar förvärras om inte poliser i exempelvis utredar-, span- och underrättelseverksamhet kan inkluderas nu.

I budgeten finns ingen riktad lönesatsning för Säkerhetspolisens poliser, däremot ökas anslaget med 50 miljoner kronor årligen under en treårsperiod för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.
– Vi kommer ligga på för att motsvarande satsning ska göras där. Det är viktigt att lönerna även för Säkerhetspolisen hänger med, säger Lena Nitz.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst