Annons
Annons

AD: Rätt att avskeda polis efter förlorad säkerhetsklass

Polisförbundet förlorade nyss ett ärende i Arbetsdomstolen avseende en polis som blivit av med sin säkerhetsklassning och därmed avskedats.
24 januari 2022, 10:04

Polistidningen har tidigare rapporterat om att Polisförbundet driver ett antal ärenden avseende poliser som blivit av med sin säkerhetsklass och därmed sina jobb. I ett av ärendena tog Arbetsdomstolen nyligen beslut om att ge arbetsgivaren rätt.

Polisen har enligt Polismyndigheten förtigit och talat osanning om samröre och relationer med flera kriminella personer. Detta under säkerhetsintervjuer som genomförts vid två olika tillfällen med fyra år emellan.

 

SÄKERHETSKLASS

När man ansöker till polisutbildningen görs en säkerhetsprövning. Den består av en registerkontroll, säkerhetsprövningsintervju och grundutredning.

När man är klar med sin aspiranttjänstgöring och ska söka tjänst som polis görs en ny säkerhetsprövning.

Under anställningstiden görs regelbundet uppföljande säkerhetsprövningsintervjuer.

Man placeras i säkerhetsklasserna 1, 2 eller 3. De flesta hamnar i klass 3. Skillnaden beror på i vilken omfattning man får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Källa: Polisen

Polisförbundet har menat på att polisen inte medvetet undanhållit information. Utöver det hävdar man att arbetsgivaren brutit mot den så kallade tvåmånadersregeln. Detta då de ska ha känt till uppgifterna som gjort polisen olämplig för säkerhetsklass i mer än två månader innan denne fick beskedet. Merparten i flera år.

AD slår i sin dom fast att de skäl Polismyndigheten angett har varit tillräckliga för att polisen ska kunna bli av med säkerhetsklass och avskedas. De anser inte att arbetsgivaren brutit mot tvåmånadersregeln. Detta då delar av informationen kommit Polismyndigheten till kännedom mindre än två månader innan polisen avskedades. 

Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet som tillsammans med förbundsjuristen Fredrik Westin agerat ombud för den avskedade polisen, tycker att domen är klargörande. Han tycker den är tydlig i att arbetstagarens skyldighet att redogöra för sin bakgrund och eventuella kontakter i felaktiga kretsar går relativt långt. Men också i att arbetsgivaren är skyldig att redogöra för de faktiska omständigheterna bakom beslut om avsked. I domen är omständigheterna detaljerat beskrivna.
– Men så var det inte när beslutet om avsked togs utan vi har fått uppgifter under processens gång, menar Jonas Wiberg.

Enligt honom ser det ut på liknande sätt i andra ärenden man driver avseende just poliser som inte klarat säkerhetsklass och förlorat jobbet.

Men anser inte Polisförbundet att det är rimligt att avskeda en polis som har den här typen av kontakter och inte redogör för det under säkerhetsprövningen?
– Det är möjligt, men det är inte anledningen till att vi driver ärendet. För oss handlar det om att processen ska vara rättssäker. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att få en rättvis rättegång enligt artikel sex i Europakonventionen och en rättvis rättegång innefattar bland annat att få bemöta alla anklagelser. På sikt vill vi ju att man ska kunna överklaga de här besluten på något sätt.

Fotnot: Med nuvarande regelverk går inte beslut om säkerhetsklass att överklaga.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst