Annons
Annons

Inget skadestånd för polis som stal kaffe

Polismyndigheten hade rätt att ta en polis ur tjänst när hon blev misstänkt för att ha stulit ett kaffepaket från arbetsplatsen. Det anser Arbetsdomstolen och avslår Polisförbundets skadeståndskrav.
26 januari 2022, 11:48

I augusti förra året uppdagades det att en polis som arbetar i södra Sverige hade tagit ett paket kaffe värt 38 kronor från stationens kök, och i våras dömdes hon för stöld av tingsrätten. Hon fick villkorlig dom men slapp böter, eftersom hon med största sannolikhet kommer att förlora jobbet på grund av domen. Hon är dock fortfarande anställd eftersom domen är överklagad till hovrätten och alltså inte har vunnit laga kraft.

Parallellt med brottmålet har polisen varit föremål för två olika tvister i Arbetsdomstolen. Den ena av dessa avslutades genom en dom i förra veckan. Polisförbundet hade krävt skadestånd på 10.000 kronor åt polisen för att hon togs ur tjänst under några dagar efter att hon blev misstänkt för stölden, något som förbundet ansåg var en otillåten disciplinåtgärd. Arbetsgivaren hade hänvisat till nöd som skäl för sitt beslut. Cheferna behövde se över polisens ”tillträdesbehörigheter, anpassning av arbetsuppgifter, omplacering, datorbehörighet, säkerhetsklass” med mera. Arbetsdomstolen godtar den förklaringen och avslår Polisförbundets yrkande om skadestånd.

Den andra tvisten avser en incident som inträffade i höstas där polisen hamnade i konflikt med en kollega på stationen. Vittnesmålen går isär men polisen hävdar att hon fick en hård knuff av kollegan. Efter händelsen ansåg arbetsgivaren att man behövde sära på de inblandade i konflikten, och tog ett beslut om att polisen tills vidare skulle arbeta vid en annan station fem mil bort. Polisförbundet var kritiskt till att polisen tvingades att byta arbetsplats. Det var trots allt hon som hade blivit utsatt för ett fysiskt angrepp, menade förbundet. Polisen hann sedan bara arbeta två dagar på den andra stationen innan förbundet gick in med ett så kallat tolkningsföreträde. Genom tolkningsföreträdet bestämde Polisförbundet att deras medlem inte hade någon arbetsskyldighet utanför hemmastationen, vilket innebar att hon kunde återvända dit.

Då stämde Polismyndigheten Polisförbundet och yrkade att Arbetsdomstolen skulle slå fast att polisen har en arbetsskyldighet på den andra stationen. Arbetsdomstolen biföll yrkandet i ett preliminärt beslut i oktober förra året. Domstolen pekade bland annat på att den andra stationen ligger på bekvämt pendlingsavstånd, och att det inte finns något som tyder på att polisen är medicinskt förhindrad att resa dit eller att omplaceringen skulle ha varit en otillåten disciplinåtgärd.  Beslutet betyder att polisen är skyldig att arbeta på den andra stationen i väntan på att tvisten avgörs slutligt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst