Annons
Annons

Snarare sent påtänkt än galet

victoria
Victoria Dunros

Diskussionen gällande en utbildning i självskydd och konflikthantering för civila har fått ett konstigt fokus.

Farhågor att arbetsgivaren kan komma att utnyttja civila till uppgifter de inte ska göra och kommentarer om att det är polisers uppgift att se till att civilanställda har en trygg arbetsplats. Ärligt talat? Vad är det som sticker så i ögonen med att ge de civilanställda som möter allmänhet en grundläggande utbildning. En som ger dem en chans att hantera en aggressiv, eller ännu värre våldsam, situation?

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att all personal har utbildning för att hantera situationer de kan ställas inför. De har dessutom arbetsmiljöansvar. Utbildning i konflikthantering och självskydd för civila är snarare sent påtänkt än en galen tanke. Som någon kommenterade på Twitter: civilanställda kommer aldrig att sparka in dörrar med insatsstyrkan.

Det finns flera olika uppgifter som utförs av civila där en risk för hot eller våld kan uppstå: passkontrollanter, receptionister, anmälningsmottagare, arrestvakter, utredare m.fl. Det är mig veterligen inte uppgifter som poliser står i kö för att göra.  Det innebär alltså att civila gör det så att poliser slipper och därmed kan fokusera på det de är utbildade för. Poliser kan omöjligt finnas till hands vid varenda situation som kan spåra ur. Om det hade funnits så gott om poliser så hade ovan nämnda uppgifter inte utförts av civilanställda.

Även om civilanställda får utbildning i självskydd och konflikthantering så kommer de fortfarande inte bära vapen, batong eller OC. Deras befogenheter kommer inte att ändras. De kommer fortfarande inte ha mer rätt att använda våld än de har inom ramen för nödvärn. Men de kommer veta hur de, med ord och kroppsspråk, kan de-eskalera en situation. De kommer veta hur de reagerar om de får en smäll. Kanske får de en chans att klara sig så pass länge att andra kollegor kan komma till deras undsättning.

Med det ökande våldet i samhället i allmänhet, mot poliser i synnerhet, är det inte heller en alltför orimlig tanke att civilanställda kan komma att utsättas genom ren ”guilt by association”. Om någon vill skada poliser så kan en civil på väg ut från en polisstation vara ett lika sannolikt offer som en polis.

I den utbildning som civila utredare går på Malmö Universitet, en uppdragsutbildning beställd av Polismyndigheten, så ingår självskydd och konflikthantering. Där ligger fokus på hur vi reagerar på stress, hur vi ska undvika farliga situationer och framför allt de konfliktreducerande principerna.

Vår självskyddslärare, Stefan Lust, lärde oss att kunna ta en smäll. Att kunna ta oss loss från grepp. Att kunna kämpa emot. Men framför allt lärde han oss att vi ska vara förberedda och medvetna, inte rädda. Vi ska vara vaksamma och kunna försvara oss om något händer.

Jag önskar att alla kunde få lära sig det. Självskydd borde vara en självklarhet.

Victoria Dunros, tjänstledig utredare

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst